EU Støtteordninger til klimatilpasningColourbox
Del artikel Print

EU Støtteordninger til klimatilpasning

EU's Regionalfond 2021-2027

 

Under EU’s Regionalfond er i perioden 2021-2027 afsat 1,8 mia. kr. til aktiviteter, der skaber udvikling i hele landet. 

 

EU's Regionalfond medfinansierer projekter, der skal: 

 

 • Fremme cirkulær økonomi
 • Styrke virksomhedernes innovationskapacitet og udvikling af nye løsninger
 • Styrke virksomheders konkurrenceevne
 • Udvikle en velfærdsteknologisk styrkeposition
 • Fremme bæredygtig udvikling af levende bymidler i små og mellemstore byer
 • Tiltrække private investeringer gennem udvikling af turismeinfrastruktur
 • Drive virksomhedernes digitale omstilling. 

 

Især under Prioritet 4 Levende og bæredygtig bymidter indgår klimatilpasning under D - Midler til fysisk omstilling. 

 

Læs mere om EU’s Regionalfond her.

 

 

LIFE 2021-2027

 

LIFE-programmet er, som den eneste EU-fond, helt og holdent rettet mod miljø- og klimamål. Programmet støtter projekter, der bidrager til at gennemføre EU's miljø- og klimapolitik.  

  

LIFE-programmet, som er gældende for perioden 2021-2027, består af to områder med ialt fire delprogrammer: 

 

Miljøområdet omfatter to delprogrammer: 

1) Natur og Biodiversitet (2,15 mio. EUR - ca. 16 mia. kr)

2) Cirkulær Økonomi og Livskvalitet (1,35 mia. EUR - ca. 10 mia. kr)

 

Klimaområdet omfatter to delprogrammer: 

1) Modvirkning af og tilpasning til klimaændringer (0,95 mia. EUR - ca. 7 mia. kr)

2) Omstilling til Ren Energi (1 mia. EUR - ca. 7,5 mia. kr) 

 

Opslag om ansøgningsrunder vil blive offentliggjort på Funding & Tender portalens side om Programme for the Environment and Climate Action (LIFE) fra mid-april 2023.

 

Se ansøgningsfrister for de forskellige projektpuljer under LIFE - Calls for proposals.

 

Læs mere om ansøgning til LIFE her  

 

LIFE-programmet har fx støttet:  

 

I perioden 1. januar 2017 til 31. december 2022 har det integrerede projekt EU LIFE IP C2C CC – Coast to Coast Climate Challenge opnået støtte på 52 mio. kr. Projektet havde et samlet budget på ca. 90 mio. kr. og er blevet gennemført af Region Midtjylland i tæt samarbejde med de øvrige 30 partnere. Læs mere om C2CCC her.

 

 

Interreg - North Sea Programme 2021-2027

 

Interreg - North Sea programme støtter udvikling og fremme af vedvarende økonomisk vækst i hele regionen. Klima, miljø og den grønne omstilling er særligt i fokus i det nuværende program. 

 

Programmet støtter projekter som virksomheder, institutioner, offentlige forvaltninger og ikke-statslig organisationer (NGO) udvikler og det skal være realistiske løsninger til de udfordringer som Nordsøregionen står overfor.

 

Programmet skal stimulere innovation inden for fire brede prioriteter:

  

 • Fremme robuste og smarte økonomier
 • Stimulere den grønne omstilling
 • Beskytte mod klimaforandringer og bevare miljøet
 • Styrke samarbejde og governance

 

Budgettet er på 158 mio. EUR til pilotprojekter, demonstrationsprojekter og test af idéer/koncepter. Projekter, der får støtte, omhandler bl.a. samarbejde mellem organisationer, test af nye organisationsstrukturer, støtte netværk og innovative projekter.

 

Finansierer op til 60%. Næste ansøgningsfrist er den 30. juni 2023

  

Læs mere om Interreg - North Sea Programme her.

 

Interreg - North Sea har eksempelvis støttet:  

 

 • C5a, hvor Kystdirektoratet og Region Midtjylland deltager 
 • Topsoil, hvor Region Midtjylland er partner. 
 • FRAMES, hvor Kystdirektoratet deltager 
 • Building with Nature, hvor Kystdirektoratet deltager
 • Immerse, hvor Holbæk kommune og SWECO deltager
 • Manabas Coast, hvor Kystdirektoratet og Dragør kommune deltager 

 

 

Interreg Deutschland-Danmark

Det eruopæiske territoriale samarbejde er en del af EU's struktur- og investeringspolitik. Interreg-programmet Deutschland-Danmark er dermed en støtteordning, der afgrænser sig regionelt til grænseområdet mellem Danmark og Nordtyskland. I perioden 2021-2027 modtager programmet ca. 94 mio. euro i tilskud fra den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Formålet med ordningen er at finde løsninger og muligheder på problemer, der ikke stopper ved en grænse. Klimaforandringerne er eksempelvis en af samarbejdets fokusområder.

 

Næste ansøgningsfrist er den 6 juni 2023

 

Læs mere om Interreg Deutschland- Danmark, støttekriterier mm. på interreg-de-dk.eu.

 

 

Horizon Europe

Horizon Europe lancerer en række nye missioner, hvoraf den ene omhandler klimatilpasning. 

 

Der vil være €368 mio. til rådighed for EU Mission –Adaptation to Climate Change i perioden 2021-23. Derudover vil der blive etableret en Mission Implementation Platform, der skal hjælpe med støtte og koordinere indsatsen i de deltagende regioner. I perioden 2021-23 starter samarbejdet med de første 60-100 europæiske regioner, hvorefter programmet vil blive udbygget med yderligere 50-100 regioner.

 

Læs mere om EU Mission - Adaptation to Climate Change  

 

Eksempler på projekter:

 

RESIST 

RESIST står for Regions for climate change resilience through Innovation, Science and Technology, og er et 5-årigt HORIZON projekt med fokus på demonstrationsprojekter i stor skala. Det danske partnerskab består af Kystdirektoratet, VIA University, Aarhus Universitet og NIRAS og ca. 51 internationale partnere. Region Midtjylland er projektleder for den danske arbejdspakke. Projektet inkluderer fire pilotområder, som bl.a. vil inddrage borgere i måling og overvågning af grundvandsstanden samt bruge virtual reality til at vise potentialerne i at håndtere regnvand lokalt i grønne områder i byerne. To demonstrationshuse skal vise, hvordan nye byggemetoder kan anvendes, så vandet kan inviteres ind. Region Midtjylland modtager 7,9 mio. kr. ud af et dansk budget på i alt 22,1 mio. kr.

Læs mere.

 

Regions4Climate 

Regions4Climate er et 5-årigt HORIZON-projekt med fokus på at skabe klima-robuste regioner på tværs af Europa. Her består den danske partnerskabskreds af Region Hovedstaden, Kystdirektoratet, Københavns Universitet, VIA University og Region Sjælland samt 40 internationale partnere. Region Hovedstaden er projektleder for den danske case, som tager udgangspunkt i Køge Bugt med fokus på, hvordan nye teknologier, sundhed og multifunktionelle landskaber kan øge robustheden overfor oversvømmelser i kystområder. Region Hovedstaden modtager ca. 4,5 mio. kr. og Region Sjælland modtager 3,6 mio.kr. ud af i alt 24 mio. kr. til den danske kreds.

Læs mere. 

 

EUROSTARS

EUROSTARS er et europæisk støtteprogram, forvaltet af organisationen EUREKA. Programmet støtter mindre forskningsintensive virksomheders (SMV'er) kommercielle og innovative forretningsideer. Der skal være mindst to deltagere fra to forskellige Eurostars-medlemslande i et Eurostars-projekt. Innovationsfonden samarbejder med de danske regioner om at fremme kendskabet til Eurostars-programmet.

  

Læs mere om Eurostars på Innovationsfondens hjemmeside eller direkte på EU's hjemmeside.

 

 

Det Europæiske Vandpartnerskab - EIP

Vandpartnerskabet er ikke en egentlig støtteordning, men hjælper med at bringe relevante partnere sammen om mulige innovative vandprojekter, som kan støttes indenfor eksisterende finansieringsmekanismer. Læs mere her.

 

Senest redigeret: 21-03-2023