Eksempler på medfinansiering i 2016
Del artikel Print

Eksempler på medfinansiering i 2016

Spildevandsselskaberne har siden 1. februar 2013 haft mulighed for at medfinansiere både private og kommunale klimatilpasningsprojekter over spildevandstaksterne. Eksempelvis er det muligt at lave klimaveje eller grønne områder til opsamling af regnvand. Mange selskaber har benyttet reglerne og fået godkendelse til at gennemføre nye og spændende klimatilpasningsprojekter. Se eksempler på projekter, som har fået godkendelse i 2016 nedenfor.

 

Forsinkelsesplads og nedstrøms ledninger til havn - De Indre Søer, København

Læs mereLuk

 

Regnbede, grøfter og sænkelse af terræn - AB Jagtgården, København

Læs mereLuk

 

Kombineret skybruds- og forsinkelsesvej, Amager

Læs mereLuk

 

Forsinkelse og nedsivning af hverdagsregn ved ældreboliger på Nørrebro, København 

Læs mereLuk

 

Afledning af overskydende vand ved Folehaven, Valby

Læs mereLuk

 

1000 meters skybrudsvej ved Fuglekvarteret Vest og Gothersgade, København

Læs mereLuk

 

Skybruds- og forsinkelsesveje omkring Remiseparken, AmagerLæs mereLuk

 

Forsinkelse af regnvand og udledning til sø og havn - Legeparken og Byparken, KoldingLæs mereLuk

 

LAR med vejbede på Rylevej, Kolding

Læs mereLuk

 

LAR og afkobling fra kloak i Christiansfeld, Kolding

Læs mereLuk

 

Vejbede og permeabel vejbelægning på Ærøvej, Frederiksberg

Læs mereLuk

 

Lokal afledning af tag- og overfladevand langs Mariendalsvej, Frederiksberg

Læs mereLuk

 

Regnvand som sekundavand i Zoologisk Have, Frederiksberg

Læs mereLuk

 

Regnbede og forsinkelsesbassiner ved park og skole, Frederiksberg

Læs mereLuk

 

Regnvandsbassin til aflastning af ledningsnettet ved Svingelen, Lolland

Læs mereLuk

 

Udvidelse af våd eng med hydraulisk styring, Mortenstrupvej, Hørsholm

Læs mereLuk

 

Grøfter og render til afledning af regn fra marker i Tejn, Bornholm

Læs mereLuk

 

Forøgelse af afstrømningskapacitet i Nexø og Nylars, BornholmLæs mereLuk

 

Afledning af regnvand langs vej i Søndersøkvarteret, Furesø 

Læs mereLuk

 

Nyt overfladebassin og etablering af slugt ved Benløse Bypark, RingstedLæs mereLuk

Senest redigeret: 11-10-2022