Private støtteordninger til klimatilpasningColourbox
Del artikel Print

Private støtteordninger til klimatilpasning

Realdania

Realdania støtter projekter, der bidrager til, at de danske byer bliver klimarobuste, og at klimatilpasningsprojekterne samtidigt bidrager til en generel udvikling af byerne og samfundet. Læs mere om Realdania her.

 

Klimaspring

Klimaspring er et Realdania-initiativ, der skal sætte en ny dagsorden for klimatilpasning i tætte eksisterende byområder med fokus på udvikling, innovation og vækstpotentialer. Læs mere om Klimaspring her.

 

Lokale og Anlægsfonden

Lokale og Anlægsfonden støtter projekter, der har aktivitet og bevægelse på tekniske anlæg i fokus og samtidig bidrager til klimasikring. Læs mere om LOA-fonden her.

 

Industriens Fond

Fondens formål er at udvikle og støtte nyskabende, inspirerende og økonomisk bæredygtige projekter og initiativer, der styrker dansk industris og erhvervslivs konkurrenceevne. Der ydes støtte til initiativer og projekter inden for tre overordnede områder:

  • viden og kompetencer
  • virkelyst og iværksætteri
  • samt globalisering og åbenhed

Læs mere om fonden her.

Eksempler på støttede projekter af Industriens Fond

Læs mereLuk

 

Nordeafonden

Nordeafonden støtter aktiviteter, der fremmer det gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur. I 2014 satte Nordeafonden fokus på Det gode liv i byen gennem udvikling af grønne byrum, hvor der var afsat op til 100 millioner kroner. Fonden støtter både projekter med landsdækkende relevans og lokale projekter. Puljen til lokale projekter er årligt på 25 millioner kroner. Læs mere om fonden her.

Læs mere om Nordeafondens støttede projekter her

Læs mereLuk

 

Udlodningsmidler til Friluftslivet

Friluftsrådet fordeler midler til projekter, der fremmer befolkningens muligheder for at opleve og forstå naturen gennem konkrete initiativer. Tilskud til projekter kan søges af alle - både private initiativer, organisationer og offentlige myndigheder. Næste ansøgningsfrist er d. 1. juni 2019. Læs mere om tilskudsmulighederne her.

 

Vandsektorens Udviklings- og Demonstrationsprogram (VUDP)

Vandselskaberne har deres eget støtteprogram, som giver tilskud til teknologi- og demonstrationsprojekter. Projekterne skal forbedre effektivitet, kvalitet, miljø og eksportpotentiale i vandsektoren. I 2018 har DANVA's bestyrelse bevilget i alt 7,7 mio. kr til nye projekter, herunder også til klimatilpasning. Se liste over godkendte projekter i 2018. I 2019 er første VUDP ansøgningsrunde sat til 9. april. Annonceringen vil foregå via DANVAs hjemmeside, nyhedsbrev og DANVAs sociale medier. Læs mere om DANVA og ansøgning her. 

Læs om VUDP projekter her

Læs mereLuk

Senest redigeret: 11-01-2019