Private støtteordninger til klimatilpasning
Del artikel Print

Private støtteordninger til klimatilpasning

Realdania

Realdania støtter projekter, der bidrager til, at de danske byer bliver klimarobuste, og at klimatilpasningsprojekterne samtidigt bidrager til en generel udvikling af byerne og samfundet. Læs mere om Realdania her.

 

Lokale og Anlægsfonden

Lokale og Anlægsfonden støtter projekter, der har aktivitet og bevægelse på tekniske anlæg i fokus og samtidig bidrager til klimasikring. Der er ingen ansøgningsfrist, da de foretager løbende sagsbehandling. Læs mere om LOA-fonden her.

 

Industriens Fond

Fondens formål er at udvikle og støtte nyskabende, inspirerende og økonomisk bæredygtige projekter og initiativer, der styrker dansk industris og erhvervslivs konkurrenceevne. Der ydes støtte til initiativer og projekter inden for tre overordnede områder:

  • viden og kompetencer
  • virkelyst og iværksætteri
  • samt globalisering og åbenhed

 

Læs mere om fonden her.

 

Eksempler på støttede projekter af Industriens Fond

Læs mereLuk

 

Nordeafonden

Nordeafonden støtter aktiviteter, der fremmer det gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur. Fonden støtter både projekter med landsdækkende relevans og lokale projekter. Hvert år uddeles der i omegnen af 500 millioner. Læs mere om fonden her.

Læs mere om Nordeafondens støttede projekter her

Læs mereLuk

 

Udlodningsmidler til Friluftslivet

Friluftsrådet fordeler midler til projekter, der fremmer befolkningens muligheder for at opleve og forstå naturen gennem konkrete initiativer. Tilskud til projekter kan søges af alle - både private initiativer, organisationer og offentlige myndigheder. Ansøgningsfristen er 1. juni 2022.  Læs mere om tilskudsmulighederne her.

 

VUDP-Foreningen

VUDP-Foreningens vision er, at danske vandselskaber skal bidrage til hele den danske vandsektors effektivitet og kvalitet. Derfor støtter foreningen innovative projekter, der er med til at skabe konkrete forbedringer for vandsektoren og de tilsluttede brugere.  

 

Fra 2016 og frem til 2020 har VUDP støttet 39 udviklingsprojekter for mere end 41 mio. kr. 

 

Se liste over godkendte projekter her.

 

VUDP foreningen uddeler i 2022 10 miollioner kroner til projekter, som har til formål at forbedre vandsektorens effektivitet og kvalitet.  

 

Ansøgningsrunden 2022: åbner den 7. marts kl 12.00 

Ansøgningsfrist 2022: den 9. maj kl. 12.00

 

Læs mere om DANVA og ansøgning her. 

 

Læs om VUDP projekter her

Læs mereLuk

Senest redigeret: 25-02-2022