Private støtteordninger til klimatilpasning
Del artikel Print

Private støtteordninger til klimatilpasning

Realdania

Realdania støtter projekter, der bidrager til, at de danske byer bliver klimarobuste, og at klimatilpasningsprojekterne samtidigt bidrager til en generel udvikling af byerne og samfundet. Læs mere om Realdania her.

 

Lokale og Anlægsfonden

Lokale og Anlægsfonden støtter projekter, der har aktivitet og bevægelse på tekniske anlæg i fokus og samtidig bidrager til klimasikring. Der er ingen ansøgningsfrist, da de foretager løbende sagsbehandling. Læs mere om LOA-fonden her.

 

Industriens Fond

Fondens formål er at udvikle og støtte nyskabende, inspirerende og økonomisk bæredygtige projekter og initiativer, der styrker dansk industris og erhvervslivs konkurrenceevne. Der ydes støtte til initiativer og projekter inden for tre overordnede områder:

  • viden og kompetencer
  • virkelyst og iværksætteri
  • samt globalisering og åbenhed

 

Læs mere om fonden her.

 

Eksempler på støttede projekter af Industriens Fond

Læs mereLuk

 

Nordeafonden

Nordeafonden støtter aktiviteter, der fremmer det gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur. Fonden støtter både projekter med landsdækkende relevans og lokale projekter. Hvert år uddeles der i omegnen af 500 millioner. Læs mere om fonden her.

Læs mere om Nordeafondens støttede projekter her

Læs mereLuk

 

Udlodningsmidler til Friluftslivet

Friluftsrådet fordeler midler til projekter, der fremmer befolkningens muligheder for at opleve og forstå naturen gennem konkrete initiativer. Tilskud til projekter kan søges af alle - både private initiativer, organisationer og offentlige myndigheder. Ansøgningsfristen er 1. juni 2021.  Læs mere om tilskudsmulighederne her.

 

Vandsektorens Udviklings- og Demonstrationsprogram (VUDP)

Vandselskaberne har deres eget støtteprogram, som giver tilskud til teknologi- og demonstrationsprojekter. Projekterne skal forbedre effektivitet, kvalitet, miljø og eksportpotentiale i vandsektoren.

 

I 2019 har DANVAs bestyrelse bevilget i alt 8,4 mio. kr til ni nye VUDP projekter. 

DANVA modtog 20 VUDP ansøgninger i fase et, med et samlet beløb på 21. mio. kr. til spildevands-, drikkevands- og klimatilpasningsprojekter. 13 ansøgninger blev udvalg til at ansøge i fase 2, hvoraf ni ansøgninger blev udvalgt til støtte i slutningen af september.

Se liste over godkendte projekter her.

 

Ansøgning om støtte til VUDP 2020 projekter er åben, og DANVAs fokus vil være Vand, Klima og Natur. 

 

Proces i 2020:

- Frist fase 1: var 1. september 2020 kl. 12:00

- Svar fase 1: var Primo oktober 2020

- Frist fase 2: var 20. november 2020 kl. 12:00

- Svar fase 2: var Medio december 2020

 

 Læs mere om DANVA og ansøgning her. 

 

Læs om VUDP projekter her

Læs mereLuk

Senest redigeret: 31-03-2021