Veje
Del artikel Print

Veje

Vejnettet spiller en meget betydelig rolle i dagens Danmark, og infrastruktur med veje og broer har ofte en levetid på mere end 100 år. Derfor er det vigtigt, at vejsektoren planlægger og forbedrer vejene til et klima, der ligger 50 til 100 år ud i fremtiden.

 

Øget nedbør er den største udfordring på vejområdet 

På eksisterende veje er risikoen for mere og kraftigere regn den største klimaudfordring. Vandet skal hurtigt kunne ledes helt væk fra vejbanen og ud i de omkringliggende arealer. Det gør man for at sikre sikkerheden og fremkommeligheden for bilisterne, men også for at optimere vejenes holdbarhed. En stigning i kraftig vind har ikke så stor indflydelse på selve vejen, men kan have mange gener for bilisterne, hvis træer og vejudstyr vælter ind over vejen.

 

Gamle og nye veje behandles i strategier og handleplaner

Danmarks veje skal i højere grad bygges og vedligeholdes efter forventningerne til et nyt klima. Det arbejde er både Vejdirektoratet og kommunerne i gang med.

 

Vejdirektoratet har udarbejdet en strategi for klimatilpasning, der fokuserer på oversvømmelser efter kraftig nedbør. For Vejdirektoratet er det vigtigt at sikre, at sikkerheden er stor og at vejene lukker så sjældent som overhovedet muligt. Strategien indeholder derfor fire indsatsområder - håndtering, forbedring, forebyggelse og samarbejde. Herunder ligger for eksempel indsatser omkring beredskab, trafikinformation, forbedrende tiltag, lovgivning, forskning og meget andet.

 

I midten af 2014 har alle kommunerne færdiggjort deres klimaplaner. De indeholder blandt andet en kortlægning af oversvømmelsestruede områder og en værdikortlægning. På baggrund af disse har kommunerne prioriteret indsatsen for klimatilpasning. I handleplanerne er der derfor mulighed for at tage stilling til, hvordan kommunen vil bruge vejene i håndtering af oversvømmelser, og hvordan oversvømmelser af veje kan undgås.

 

Beredskab ved ekstraordinære vejrsituationer

Ved ekstreme vejrsituationer som voldsomme regnskyl, storme m.m., er det vigtigt med et beredskab, der hurtigt kan igangsætte afhjælpning af generne, for at sikre fremkommeligheden for trafikanterne. Dette klares blandt andet ved hjælp af entreprenører, der har døgnberedskab på de mest trafikerede veje.

 

Indtil situationen er normaliseret, er information til trafikanterne særdeles vigtig for, at trafikanterne kan planlægge deres tur. Dette sker i dag via adskillige medier, lige fra radio over navigationsanlæg til informationssystemer ude på vejene.

Der arbejdes også på bedre at kunne varsle trafikanterne om hændelser, for eksempel lukning af broer i forbindelse med storm.

Senest redigeret: 12-07-2023