LufthavneColourbox
Del artikel Print

Lufthavne

Med en ny klimaplan og en beredskabsplan for skybrud er Københavns Lufthavn i fuld gang med at klimatilpasse fremtidens flytrafik til og fra hovedstaden. Lufthavnens primære indsats vil være beredskabsmæssig.

 

Københavns Lufthavn er et af Nordeuropas største og vigtigste trafikknudepunkter og satte for fjerde år i træk passagerrekord med 25,6 millioner rejsende i 2014. Det samlede lufthavnsområde spreder sig over 12,4 kvadratkilometer, eller hvad der svarer til en mindre dansk kommune som Herlev eller Rødovre.

 

Som det er tilfældet med de klimatilpasningsplaner, som kommunerne skal udarbejde, så har også Københavns Lufthavns klimaplan et klart fokus på øgede nedbørsmængder og stigninger i havspejlet.

 

Det særlige for lufthavnen er, at man sjældent har haft de store problemer med at komme af med overfladevandet. Under det voldsomme skybrud, der ramte København den 2. juli 2011, var det således ikke Københavns Lufthavns egne regn- og spildevandsledninger, der brød sammen. Flytrafikken kunne afvikles efter planen. Problemet lå i, at motorvejen til lufthavnen stod under vand, så passagerne ikke kunne komme til lufthavnen.

 

I forbindelse med klimaplanen har lufthavnen beregnet kapaciteten og flowet i ledningerne ved 5- og 10-årshændelser med beregningsværktøjet MIKE Urban og koblet det med en overfladeafstrømningsmodel.

 

Københavns Lufthavns væsentligste klimatilpasningsindsats er at have en beredskabsplan, der kan træde i kraft, hvis der kommer varsel om ekstremregn. Derudover handler det for Københavns Lufthavn om at koordinere indsats og viden med de omkringliggende kommuner og virksomheder.

 

Næste skridt for lufthavnen er at tage stilling til, hvilke afløbsløsninger, der skal implementeres og i hvilken rækkefølge, for at imødekomme fremtidige skybrud.

Senest redigeret: 23-05-2022