Del artikel Print
GEUS udregner ny prognose om afsmeltningen af Indlandsisen

GEUS udregner ny prognose om afsmeltningen af Indlandsisen

Havniveauet stiger uanset niveauet af global opvarmning.

Glaciologer fra De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) har regnet på, hvor meget is Indlandsisen vil miste på grund af den globale opvarmning indtil nu. Det vil sige den mængde af Indlandsisen, der vil smelte uanset niveauet af global opvarmning i løbet af det næste århundrede.  

 

Undersøgelsen er baseret på en ny fremgangsmåde for beregning af prognoser. Tilgangen er baseret på faktiske målinger og observationer indhentet under de sidste to årtier og opfattes derfor langt mere sikker end de computerprogrammer, man hidtil har anvendt. Undersøgelsen konkluderer, at Indlandsisen uundgåeligt mister 3.3 % procent af sin masse svarende til 110 billioner tons is, hvilket resulterer i en havstigning på minimum 27 cm. Glaciologerne bag udtrykker, at dette er et konservativt estimat, og man i værste fald kan forvente, at massetabet fra Indlandsisen mere end fordobles svarende til en havstigning på 78 cm.

 

Studiet omfatter kun Indlandsisen og ikke iskappen i Antarktis eller andre gletchere rundt om i verden, som sandsynligvis også kan bidrage med væsentlige mængder smeltevand.

 

Kilde: GEUS.dk