Kortlægning af oversvømmelseMiljøGIS
Del artikel Print

Kortlægning af oversvømmelse

Kortlægning af oversvømmelse indebærer, at kommunen skal træffe en række valg. Byudvikling og ændret arealanvendelse planlægges ofte for bygninger og anlæg med lang levetid. Derfor bør der tages stilling til, hvordan kortlægningen tager højde for det fremtidige klima og dermed, hvilket klimascenarie man ønsker at anvende i kortlægningen. Kommunerne skal derudover vælge hvilke oversvømmelseskilder, der inddrages i kortlægningen. Det kan eksempelvis være oversvømmelse fra havet, vandløb, grundvand eller ekstremregn. I den videre kortlægningsproces er det nødvendig at vælge og fastlægge en eller flere hændelser for de udvalgte oversvømmelseskilder, som skal danne grundlag for kortlægningen. Dette kan f.eks. være en 50-års eller 100-års stormflodshændelse i forbindelse med kortlægningen af oversvømmelser fra havet.

 

Figuren viser en mulig proces for kortlægning af oversvømmelse.

 

1) Vurder kilder til oversvømmelse
Læs mereLuk

 

2) Valg af gentagelsesperioder
Læs mereLuk

 

 

3) Valg af planlægningshorisont og udledningsscenarier 
Læs mereLuk

 

 

4) Kortlægning af oversvømmelsestruede områder (baseret på ovenstående trin).  
Læs mereLuk