Data til kortlægning
Del artikel Print

Data til kortlægning

Staten udarbejder og stiller løbende data til rådighed til brug for oversvømmelses- og erosionskortlægning. Her kan du læse mere om de nuværende oversvømmelses- og erosionsdata. 

 

Oversvømmelse

Data til kortlægning af de områder i kommunen, der er udsat for oversvømmelse, kan tage udgangspunkt i statens screeningsdata for oversvømmelse fra havet, vandløb og nedbør, som er udarbejdet på baggrund af Danmarks Højdemodel. Til kortlægningen kan kommunen også vælge at inddrage data fra andre oversvømmelseskilder i det omfang, de har dem til rådighed. Der er således en stor grad af metodefrihed.

 

Det meste af kortmaterialet kan vises i browseren ved at følge dette link til MiljøGIS. Der arbejdes på en ny løsning til at vise alle datasæt samlet. Alternativt kan data downloades til et pc-baseret GIS-program via WMS. En stor del af data kan downloades fra Kortforsyningen ved at følge dette link. Denne mulighed kræver dog et login, som også kan oprettes via linket. Offentlige institutioner har ligeledes adgang til WFS via Kortforsyningen. Spørg evt. kommunens egne GIS-medarbejdere om den letteste måde at få adgang til data for netop jeres projekt. 

 

Læs mere om de enkelte datasæt via menuen til venstre. 

 

Erosion

Der foreligger ikke landsdækkende målinger af kystprofilets dynamik. Derfor har Kystdirektoratet udarbejdet et erosionsatlas for Danmark. Erosionsatlasset er et screeningsværktøj, som grundejere, kommuner, rådgivere og andre kan bruge til at screene en kyst for, hvorvidt der er erosion og i hvilken grad.

 

Erosionsatlasset findes online på kystatlas.dk til almindelige browsere, tablets og smartphones. Erosionsatlasset er udarbejdet for de to typer erosion, som forekommer på kysterne, kronisk og akut. 

 

Senest redigeret: 03-06-2020