Kortlægning af erosion
Del artikel Print

Kortlægning af erosion

For at kortlægge kysterosion og mulige metoder til beskyttelse mod erosionen er man nødt til at forstå samspillet mellem bølge- og strømkræfter og sedimenternes flytning, da de fleste danske kyster hovedsageligt består af aflejrede sedimenter (ler, sand, sten, osv.). Bølger og strøm kan derfor flytte rundt på kystens materiale og forårsage erosion (se figur). De steder, hvor der sker kysterosion, dvs. hvor materiale med bølger og strøm transporteres fra kysten og aflejres et andet sted, er det vigtigt at vide, at erosionen både sker på land og i havbunden, altså i det som kaldes det aktive kystprofil. Erosionen sker fra den dybde, hvor bølgerne og strømmen flytter sediment og til skrænttoppen. Kysterosion kan være kronisk og akut. Den kroniske erosion foregår ude i kystprofilet over en længere periode. Den akutte erosion sker under storme og højvande. 

 

 

Figuren viser hvordan kronisk erosion fører havbundsmateriale langs kysten (langstransporten) ved en kontinuerlig proces, så sedimentet aflejres på nedstrømsliggende kyststrækninger.Sandtransporten i området er i ubalance og kronisk erosion opstår, fordi der transporteres mere sediment væk fra området, end der tilføres (kilde: Dansk Hydraulisk Institut og Hasløv & Kjærsgaard og tilpasset af KDI i 2019).