Marts

Historisk stort natur- og klimatilpasningsprojekt på vej til Kongeåen

31. marts 2023
644 hektar marker og lavbundsjord forvandles til et storslået naturområde, der samtidig kan imødegå klimaforandringerne

Ny rapport: Hvornår udløses en skade ved oversvømmelse?

30. marts 2023
Miljøstyrelsen har fået udarbejdet en ny rapport om bygninger og vejes sårbarhed over for oversvømmelse. Hovedformålet med rapporten er, at opnå større viden om skadesomkostningerne forbundet med oversvømmelse af bygninger og veje.

Ny EU rapporter om teknisk og bedste praksis for klimatilpasning af bygninger

30. marts 2023
Målet med de nye rapporter er, at danne rammer for vejledning om klimatilpasning på bygningsniveau. Dette er både for nye og eksisterende bygninger, med fokus på at reducere de største risikoer, forbedre fremtidssikringen af byggerier.

MUDP åbner for ansøgninger til udvikling og test af miljøteknologier

28. marts 2023
I 2023 har MUDP 122 mio. kr. i puljen til nye projekter.

FN's klimapanel udgiver ny essentiel klimarapport

23. marts 2023
FN's nye Synteserapport kommer til at danne det videnskabelige grundlag for klimapolitik, når vi bevæger os fremad gennem resten af dette årti.

Nordfyn igangsætter historisk anlægsprojekt

20. marts 2023
Med et budget på 90 mio. kr. bliver digeprojektet det største anlægsarbejde i kommunens historie.

Lemvig bliver en af fem forsøgskommuner i nyt klima-projekt

20. marts 2023
Fem danske kommuner modtager EU rammebevilling til klimatilpasnings- og vandhåndteringsprojekter

Videnblade om tilbageføring som en del af klimatilpasning og landskabsstrategi for Nørreådalen

13. marts 2023
Københavns Universitet udgiver regelmæssigt videnblade med egne forskningsresultater.

Rapport fra Det Europæiske Miljøagentur om vejen mod klimarobusthed i Europa

7. marts 2023
Rapporten giver et overblik over klimatilpasningindsatsen i EU-landene og Tyrkiet

Klimaatlas opdateres med nyt scenarie for klimaforandringer i Danmark

3. marts 2023
DMI opdaterer klimaatlas med et scenarie, som viser de forventede klimaændringer i Danmark, hvis den globale opvarmning holdes under 2°C.
Viser 1 - 10 ud af 10