Del artikel Print
FN's klimapanel udgiver ny essentiel klimarapport

FN's klimapanel udgiver ny essentiel klimarapport

FN's nye Synteserapport kommer til at danne det videnskabelige grundlag for klimapolitik, når vi bevæger os fremad gennem resten af dette årti.

Synteserapporten er en sammenstilling og opsummering af viden fra de tre delrapporter og tre specialrapporter, der tilsammen udgør IPCC’s Sjette Hovedrapport. Synteserapporten er målrettet beslutningstagere og udgør den formelle afslutning på IPCC’s sjette hovedrapport.

 

Synteserapporten danner overblik over den nuværende viden om klimaforandringer, dets effekter og risici samt viden om klimaforebyggelse og klimatilpasning.

  

DMIs udtræk af vigtige budskaber fra synteserapporten er:

 

- Menneskets udledninger fører til opvarmning, havniveaustigning og mere ekstremt vejr

- Global opvarmning har alvorlige konsekvenser for mennesker og for kloden

- Muligheder for klimatilpasning begrænses af opvarmning

- Dybe og hurtige reduktioner kræves for at overholde Parisaftalen

- Vedvarende energi er omkostningseffektivt

- Netto-nuludledninger er nødvendige og fossile brændsler skal udfases

- Klimahandling og globale udviklingsmål hænger sammen

 

Rapporten blev udgivet d. 20. marts 2023, og du kan læse mere om rapporten her.

 

Du kan læse mere om fremtidens klima og klimapanelets rapporter her.

 

Kilde: DMI