Del artikel Print
MUDP åbner for ansøgninger til udvikling og test af miljøteknologier

MUDP åbner for ansøgninger til udvikling og test af miljøteknologier

I 2023 har MUDP 122 mio. kr. i puljen til nye projekter.

MUDP yder støtte til projekter, der kan løse aktuelle miljø-, natur- eller klimaudfordringer mens man samtidig skaber flere grønne arbejdspladser i Danmark.

 

For året 2023 har MUDP særligt fokus på cirkulær økonomi, rent vand og ren luft, miljøfarlige stoffer og bedre kemi, vild natur, biodiversitet og klimatilpasning. Samlet set, skal projekterne også forstærke Danmarks førerposition inden for det grønne område og bidrage til vækst og beskæftigelse i Danmark. Midlerne skal derfor bruges til at støtte virksomheder, der investere i nye og mere effektive grønne teknologiske løsninger, til at løse nogle af de klimaudfordringer samfundet står overfor.

 

De globale klimaforandringer er med til at accelerere problemet bl.a. på grund af flere ekstreme vejrhændelser, der resulterer i oversvømmelser. MUDP understøtter projekter, der udvikler teknologier, der kan bidrage til at imødegå de store udfordringer med klimaforandringer.

 

Læs mere om MUDP’s handlingsplan for 2023 her.

 

Projekttyper og ansøgningsfrister
Der kan søges om tilskud til gennemførelse af følgende projekttyper

 

  • ETV (Environmental Technology Verification) – Ansøgningsfrist 9. maj 2023
  • Forprojekter, der afdækker teknologisk gennemførlighed – Ansøgningsfrist 9. maj 2023
  • Udviklings-, test- og demonstrationsprojekter – Ansøgningsfrist 7. juni 2023
  • Fyrtårnsprojekter – Ansøgningsfrist 23. august 2023

 

MUDP afholder desuden informationsmøder i uge 15. Møderne afholdes fysisk i henholdsvis Odense og Aarhus. Her vil det være muligt at fremlægge sin ide for MUDP og samtidig modtage feedback. Find mere information om mødet ved at gå ind på MUDP’s hjemmeside.

 

Læs mere om de forskellige projekttyper  krav til ansøgninger på ecoinnovation.dk.