Del artikel Print
Sønderborg klimatilpasser med ny park, der opfører sig som ’kæmpe svamp’  Colourbox

Sønderborg klimatilpasser med ny park, der opfører sig som ’kæmpe svamp’

Den nye park – Digterhaven - er en grøn rekreativ oase, der kan holde på store regnvandsmængder ved kraftige skybrud

Regnvandssøen i den nye Digterhave kan holde på op til 4.000 kubikmeter regnvand, hvilket svarer til den værste registrerede regnvandsmængde fra oplandet til Digterhaven. Enten siver regnvandet langsomt ned i kloaksystemet ellers suges det op af vegetationen og indgår i vandets naturlige kredsløb. Regnvandssøen og dens haver fungerer derfor som et naturligt reservoir. For at skabe det naturlige reservoir prikkede man huller i regnvandsledningen i skellet mellem parken og de fem sammenhængende temahaver. Ved kraftigt regnvejr løber vandet derfor gennem vandrenderne ind i de fem regnvandshaver og ned til regnvandssøen. Planterne i haverne kan tåler både fugt og tørke.

 

Dette regnvandssystem er inspireret af Sponge City konceptet. Konceptet bygger på, at en by skal fungere som en ’svamp’. Dvs. at byen kan opbevare overskydende vand fra kraftigt regnvejr og afgive det igen – for eksempel i perioder med tørke.

 

Digterhaven er anlagt i et samarbejde mellem Sønderborg Forsyning, Sønderborg Kommune og Sweco.

 

Kilde: Erhverv+ Sydjylland