Del artikel Print
Nyt klima- og naturprojekt i Vejle Ådal

Nyt klima- og naturprojekt i Vejle Ådal

Miljøstyrelsen har netop givet Vejle Kommune tilsagn om at støtte et stort klima- og lavbundsprojekt i Vejle Ådal fra Vingsted til Tørskind.

Der er tale om et synergi-projekt, som skal sikre øget biodiversitet, klimatilpasning, reduktion af klimagasser (CO2) samt et bedre friluftsliv. Projektet omfatter 355 hektar i ådalen, som strækker sig fra Vingsted, forbi Ravning og videre til Tørskind. Ud af de 355 hektar ejer Vejle Kommune 110 hektar, mens Naturstyrelsen og private aktører ejer det resterende antal hektar. I alt indgår 48 lodsejere i projektet, som skal bidrage til en forundersøgelse af området. Her skal infrastrukturen, kulturminderne samt hvilken indflydelse projektet har på naturen undersøges. I begyndelsen af 2022 indkalder Vejle Kommune lodsejerne til et møde omkring projektets potentiale.

 

Miljøstyrelsen har sat 128.000 kroner per hektar til side til projektet, men den endelige økonomiske støtte afhænger af hvor meget CO2, der i realiteten kan tilbageholdes. Beløbsrammen er i øjeblikket estimeret til 20 - 40 millioner kroner, mens Miljøstyrelsens estimat på lodsejernes engangskompensation lyder på omkring 9 millioner kroner. 

 

Projektet forventes at stå færdigt senest om fire år. 

 

Kilde: LandbrugSyd