Del artikel Print
Ny anvisning om anvendelse af permeable befæstninger

Ny anvisning om anvendelse af permeable befæstninger

Anvisningen bygger på eksisterende erfaringer og skal inspirere til yderligere anvendelse.

Med mere nedbør oplever et voksende antal danske byer udfordringer med oversvømmelser, hvilket øger behovet for flere løsninger til vandhåndtering.

 

Anvisningen henvender sig primært til aktører, som arbejder med byplanlægning, vejinfrastruktur og klimatilpasning af byer. Permeable befæstelser aflaster kloaknettet gennem lokal nedsivning af vandet og/eller til forsinkelse af vandet, inden det ledes til kloaknettet. Desuden bidrager de til vandrensning samt øget fordampning, som medvirker til at reducere varmeøeffekten.

 

Der eksisterer forskellige permeable befæstelsestyper som eksempelvis belægningssten med permeable fuger, permeable asfaltbelægninger, som har drænende og støjreducerende effekter og in-situ støbt permeabel beton, der adskiller sig ved at anvende cementpasta (cement + vand).

 

Anvisningen skal ikke ses som en vejledning til udarbejdelsen af permeable befæstelser, men har til formål at øge udbredelsen af permeable befæstelser som anlægsløsning.

 

Anvisning for permeable befæstelser i beton og asfalt er udarbejdet af Teknologisk Institut og Betoncenteret.

 

Læs anvisningen her.

 

Kilde: Teknologisk Institut