Del artikel Print
To rapporter fra Det Europæiske Miljøagentur beskriver status for klimatilpasning i de europæiske byer og nationalt

To rapporter fra Det Europæiske Miljøagentur beskriver status for klimatilpasning i de europæiske byer og nationalt

Rapporterne påpeger, at det er vigtigt med grønne områder i byerne og monitering af de nationale klimatilpasningsstrategier

Rapporten ’Urban adaptation in Europe: how cities and towns respond to Climate Change’ påpeger, hvordan europæiske byer fortsat bygges uholdbart. Især brugen af asfalt og beton, samt manglende grønne områder, påvirker byers evne til at håndtere klimaforandringer såsom hedebølger, ekstrem tørke og regn.
I forhold til et lokalt perspektiv, belyser rapporten, at der er et stort fokus på klimatilpasning i lokale strategier, men at implementeringen af disse er manglende.

 

Det Europæiske Miljøagenturs anden rapport ’Monitoring and evaluation of national adaptation policies throughout the policy cycle’ fokuserer på vigtigheden af tilsyn, rapportering og evaluering for forbedring af nationale klimatilpasningsstrategier i fremtiden.

 

Kilde: Det Europæiske Miljøagentur