Del artikel Print
Story map udgivet af Det Europæiske Miljøagentur (EAA) illustrerer, hvordan klimaforandringer vil påvirke udvalgte regioner i Europa

Story map udgivet af Det Europæiske Miljøagentur (EAA) illustrerer, hvordan klimaforandringer vil påvirke udvalgte regioner i Europa

Kortet understreger vigtigheden af at mindske klimaforandringer gennem klimatilpasning

European Environment Agency (EEA) peger på en forværring af klimaforandringer i fremtiden, selv hvis den globale indsats for at mindske drivhusgasser viser sig at være effektiv.


Ekstremt vejr og klimarelaterede begivenheder som oversvømmelser, tørker og skovbrande vil blive mere hyppige og intense i mange regioner.


Klimaforandringer vil ifølge EEA’s story map variere fra region til region i Europa.
Lavtliggende byer i Holland, Tyskland, Belgien og langs de nordlige italienske kystlinjer, særligt Venedig, er blandt de mest udsatte byer for oversvømmelser.


Tilpasningen må skræddersys til de specifikke regioner og lokale omstændigheder, som EEA’s story map netop fokuserer på.


Kilde: EEA