Del artikel Print
Næste fase af klimasikringsprojekt i Ringkøbing sættes i gang

Næste fase af klimasikringsprojekt i Ringkøbing sættes i gang

Ringkøbing klimasikres mod store vandmængder med pumpestationer, regnvandsledninger og dige.

For at sikre Ringkøbing og området ved Skelbækken og oplevelsescenteret Naturkraft mod oversvømmelser anlægger Ringkøbing-Skjern Forsyning, Ringkøbing Skjern Kommune og Naturkraft både en stor regnvandsledning, en sluse, et dige og en pumpestation. Slusen vil blive etableret i Skelbækken og pumpestationen ved Skelbækkens udløb i Vonå. Skelbækken modtager 60 % af regnvandet fra Ringkøbing by.

 

Disse tiltag skal regulere de store mængder regnvand i byen og området omkring Naturkraft. Projektet forventes færdigt til jul 2020.

 

Projektet finansieres af:
- Ringkøbing-Skjern Forsyning (12,1 mil.)
- Ringkøbing-Skjern Kommune (6,6 mil.)
- Naturkraft (5,7 mil.)


Kilde: Dagbladet Ringkøbing-Skjern