Del artikel Print
Videnblad om plænegræsser i lokal afledning af regnvand anlæg

Videnblad om plænegræsser i lokal afledning af regnvand anlæg

Københavns Universitet udgiver løbende videnblade med egne forskningsresultater.

LAR (lokal afledning af regnvand) skal ikke kun være billige at anlægge og nemme at drifte. De skal også være robuste over for klimaekstremer og tåle såvel tørke som oversvømmelse.

 

Videnbladet om plænegræsser i LAR anlæg diskuterer det enorme potentiale i plænegræsser og matcher græsser med kendte LAR-problemer og forskellige typer af LAR-anlæg.

 

Adgang til den fulde udgave af videnblade fra de seneste tre år kræver abonnement, men ældre videnblade er frit tilgængelige.

 

Kilde: Københavns Universitet.