Del artikel Print
KAMP opdatering lanceret

KAMP opdatering lanceret

KAMP bliver i disse dage opdateret på baggrund af opdaterede data om havvand på land fra SDFI. Der er derfor igen overensstemmelse med de udbredelser af oversvømmelser der kan ses på siden, og de udpegninger af bygninger der bliver fremhævet i løsningen.

Vi har ændret udpegning af potentielt oversvømmede bygninger for regnvand i den nye version. Nu skal vandet være inden for 0,50 meter af en bygning for at den bliver udpeget. Tidligere var denne afstand sat til 1,0 meter. Det betyder at lidt færre bygninger fremadrettet vil blive fremhævet som potentielt udsatte for oversvømmelser for regnvand.

 

Nyt lag og nye funktioner

Vi har tilføjet et oversigts lag så man hurtigt kan få en idé om hvor, i sin kommune der er udfordringer med højtstående grundvand. Laget er baseret på HIP-data i opløsningen 10x10 m grid. Laget viser alene bygninger inden for offentligt kollektivt overfladekloakerede områder. Laget kan anvendes som en indledende screening, baseret på nationale data, for hvor der efter nærmere undersøgelser kan overvejes at arbejde videre med kollektive grundvandsløsninger. Laget findes i menuen i venstre side, under ”Hydrologi” under titlen ”Screening af bygninger udsat for højtstående grundvand”.

 

Vi har også tilføjet ny funktionalitet til siden, der giver mulighed for at generere en billedfil med eller uden signaturforklaring, f.eks. til brug i rapporter. Man kan vælge imellem et antal prædefinerede størrelser, og filen gemmes herefter som en .png. fil på din computer. Du finder print-værktøjet i øverste venstre hjørne af kortet, under zoom-knapperne.

 

Det er nu også muligt at uploade en shapefil med et område man gerne vil se information for. Dette gøres under påvirkningerne i menuen i højre side. I menuen kaldet ”Viser resultater for” kan man nu vælge ”Indlæs shapefil”. Der må dog kun være en polygon i denne fil, og den skal være i EPSG:25832 (UTM Zone 52N, ETSR89). Herefter vil du kunne se området på skærmen, og potentielt påvirkede bygning vil blive fremhævet. Det virker også i forhold til generering af en rapport.

 

Overnævnte ændringer er tilgængelige i KAMP fra torsdag den 11. april 2024.