Rapport om samfundsøkonomiske konsekvenser af oversvømmelser
Del artikel Print

Rapport om samfundsøkonomiske konsekvenser af oversvømmelser

Når der skal investeres i klimatilpasning kan det være en god ide at gennemføre en samfundsøkonomisk analyse. Disse analyser har til formål at behandle konsekvenserne af oversvømmelser og klimatilpasning og vurdere, hvad det ud fra et samfundsmæssigt perspektiv kan betale sig når det kommer til klimatilpasningsinitiativer.  

 

Tankegangen er her, at det kan betale sig at investere i at undgå omkostninger ved oversvømmelser op til et niveau, hvor en udvidelse af investeringerne i klimatilpasning vil have højere omkostninger end den økonomiske værdi af undgåede skader ved klimatilpasningen. Denne tankegang svarer til logikken i cost-benefit analyser, hvor omkostningerne ved en given indsats sammenlignes med dens fordele.

 

I forbindelse med arbejdet med med den nye nationale klimatilpasningsplan er der blevet udarbejdet en ny rapport af DTU for Miljøministeriet. I rapporten gennemgås de samfundsøkonomiske konsekvenser af oversvømmelser og investeringer i klimatilpasning. De Samfundsøkonomiske omkostninger i rapporten er baseret på en vurdering af eksisterende danske og internationale studier. Der undersøges blandt andet:

 

  • Samfundsøkonomiske omkostninger ved klimaforandringer som følge af oversvømmelser fra stormflod, skybrud, vandløb og højtstående grundvand baseret på eksisterende studier.
  • Omkostninger ved klimatilpasning til imødegåelse af oversvømmelsesomkostninger fra stormflod, skybrud, vandløb og højtstående grundvand baseret på eksisterende studier.
  • Sammenlignelighed af studierne på basis af metoder og kritiske forudsætninger set ift. klimascenarier, oversvømmelsesberegninger og samfundsøkonomiske beregninger.
  • Forskelle i enhedsomkostninger for skader ved oversvømmelser samt antagelser om hyppighed og intensitet af fremtidige oversvømmelseshændelser og betydninger heraf ift. overordnede konklusioner om samlede danske samfundsøkonomiske omkostninger ved oversvømmelser og investeringer i klimatilpasning.
  • Mulighederne for at drage overordnede danske konklusioner baseret på foreliggende studier og simple opskaleringer af samfundsøkonomiske omkostninger ved oversvømmelser fra stormflod, skybrud, vandløb og grundvand og investeringer i klimatilpasning.
  • Identifikation af områder, hvor vidensgrundlaget er spinkelt eller, hvor foreliggende resultater er forbundet med særlige usikkerheder. Forslag til hvordan der kan etableres et bedre vidensgrundlag.

 

Senest redigeret: 28-01-2022