Fast-track om højtstående grundvand
Del artikel Print

Fast-track om højtstående grundvand

Som led i den kommende nationale klimatilpasningsplan skal igangsættes et fast track om højtstående grundvand. KL og DANVA har i 2019 udsendt et fælles oplæg til national indsats imod højtstående grundvand. De efterlyser sammenhængende lovgivning, model for betaling og yderligere teknisk dokumentation. KL og DANVA foreslår blandt andet at indrette reglerne, så der er en aktør, der har mulighed for at koordinere fælles indsatser i afgrænsede områder for at sænke højtstående grundvand.

 

Der har siden januar 2020 været en arbejdsgruppe med deltagelse af MFVM, KEFM, KL og DANVA om udfordringerne med højtstående grundvand. KL og DANVA har i den forbindelse igangsat et arbejde med samfundsøkonomiske beregninger af fire kommunecases, som kan indgå i det videre arbejde.

 

Fast track til afklaring af mulige modeller for en kollektiv ordning for sænkning af højtstående grundvand i byområder.

 

Afklaringen skal bl.a. omfatte:

  • Hvordan afgrænses et område med højtstående grundvand
  • Tilgængelige data og fremtidigt databehov
  • Fordeling af udgifter for sænkning af højtstående grundvand
  • Afdækning af samfundsøkonomi ved forskellige modeller
  • Afklaring af om andre aktører end forsyningerne kan være relevante til håndtering af opgaven
  • Konkretisering af behovet for ny regulering

 

Der skal så vidt muligt gives forslag til modeller, der håndterer de væsentligste årsager til højtstående grundvand i byområder (øget nedbør, stigende havspejl, stop af vandindvinding og tætning af rør).

 

Organisering

Projektet gennemføres som et fast-track i den nationale klimatilpasningsplan af MFVM, KEFM, KL og DANVA i samarbejde med fx fire kommuner, der har erfaring med håndtering af højtstående grundvand. Derudover kan inviteres andre interessenter fx Dansk Miljøteknologi og/eller DI for at kunne belyse, om der er andre mulige aktører end selskaberne.

 

Tidsplan

Projektet gennemføres i 4. kvartal 2020 og i 1.-2. kvartal 2021.

Senest redigeret: 02-06-2021