Forarbejde til Klimatilpasningsplan 1
Del artikel Print

Forarbejde til Klimatilpasningsplan 1

Konsekvenserne af klimaforandringerne er store. Derfor blev der i 2020 igangsat et arbejde med udarbejdelse af en klimatilpasningsplan. Sideløbende blev der igangsat fire initiativer, som skal hjælpe med at løse nogle af de mest påtrængende udfordringer.

 

Mange danskere kan allerede nu mærke konsekvenserne af klimaforandringerne, og vi ser ind i en fremtid, der kun bliver varmere og vådere. Hvor vejret bliver mere ekstremt, hvor der er stigende pres på de kystnære områder, flere skybrud og grundvandet stiger både på landet og i byen. Klimaforandringerne øger desuden faren for, at flere voldsomme vejrhændelser sker samtidig – og dermed forstærker hinanden. Som når mange dages regn først fylder��vandløbene. Og en stormflod presser på ved udløbet.

 

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Konservative, Alternativet og Frie Grønne blev i 2020 enige om, at udfordringerne skal håndteres, og at regeringen derfor ville igangsætte arbejdet med udarbejdelsen af en klimatilpasningsplan. Sideløbende blev der igangsat fire konkrete initiativer:

 

 

 

I forbindelse med forarbejdet til klimatilpasningsplanen har DTU, for Miljøministeriet, udarbejdet en ny rapport over Samfundsøkonomiske konsekvenser af oversvømmelser og investeringer i klimatilpasning. Læs mere rapporten her.

 

Endvidere har Niras for Miljøministereiet udarbejdet notat vedr. estimering af omkostninger til genopretning efter skader fra højtstående grundvand. Læs mere her.

 

 

Senest redigeret: 23-10-2023