Nedbør og klimaforandringer
Del artikel Print

Nedbør og klimaforandringer

Danmarks klima er i konstant forandring, og mængde af nedbør er en af de indikatorer, der kan fortælle os om udviklingen. Indikatoren viser, at årsnedbøren stiger. Det forventes, at vores vejr bliver mere ekstremt med vådere vintre og somre med kraftigere byger, som kan forårsage oversvømmelser. Dette kan føre til alvorlige og omkostningstunge skader på bygninger, veje og afgrøder, hvis ikke der bliver foretaget klimatilpasninger. Den årlige nedb��rsmængde er steget fra 636 mm i 1874–1890 til 759 mm i 1991–2020 (se Figur 1). Det er en stigning på næsten 20%.

 

 

Figur 1. Årlig nedbør med 30-års klimanormaler angivet. Første periode er dog kun 28 år (1873–1900). Kilde: DMI

 

Danmarks fremtidige nedbør

 

Figur 2 viser den procentvise ændring i sommer- og vinternedbør mellem 1981–2010 og fremtidsperioden 2071–2100 i den gennemsnitlig mængde nedbør hen over året for hele Danmark for scenarierne RCP2.5, RCP4.5 og RCP8.5.

 

Figur 2. Fremtidige sommer- (juni-august) og vinternedbør (december-februar). Kilde: DMI.

 

Den forventede ændring i slutningen af århundredet for et højt udledningsscenarie er −2 % (med et usikkerhedsinterval fra −17 til 23 %) for sommernedbør, og 23 % (med et usikkerhedsinterval fra 8 til 41 %) for vinternedbør. Sommernedbøren skiller sig ud fra de øvrige parametre, fordi det er meget usikkert, om sommernedbøren øges, mindskes eller fortsætter uforandret.

 

Flere ekstreme hændelser

 

Vi kan forvente flere kraftige nedbørshændelser om sommeren på trods af den minimale ændring i mængden af sommernedbør. En måde at beskrive kraftig nedbør er som en såkaldt 10-årshændelse, hvor det regner det så meget, at det statistisk set kun sker en gang i løbet af 10 år. Skybrud, som er en anden indikator for kraftig regn, defineres som mere end 15 mm nedbør på 30 minutter.

 

Figur 3. Fremtidige 10-årshændelser og skybrud. Kilde: DMI

 

Til venstre 10-årshændelsen for døgnnedbør, til højre hyppigheden af skybrud. Den forventede ændring i slutningen af århundredet for et højt udledningsscenarie er 20 % for 10-årshændelsen for døgnnedbør, og 70 % for skybrud.

 

Klimaatlas viser også, hvor meget regn en 2-, 5-, 10-, 20-, 50- og 100-årshændelse svarer til for både time- og døgnnedbør, nu og i fremtiden. Læs mere og udforsk data på Klimaatlas.dk

Senest redigeret: 01-05-2023