Nedbør og klimaforandringer
Del artikel Print

Nedbør og klimaforandringer

Danmarks klima er i konstant udvikling, og mængden af nedbør er en de indikatorer, der kan fortælle os om udviklingen. Indikatoren viser, at årsnedbøren er stigende. Det forventes, at vores vejr bliver mere ekstremt med vådere vintre og somre med kraftigere byger, som kan forårsage oversvømmelser. Dette kan føre til alvorlige og omkostningstunge skader på bygninger, veje og afgrøder, hvis ikke der bliver fore-taget klimatilpasninger.
Den årlige nedbørsmængde er steget fra 650 mm i 1870’erne til 750 mm i de senere år (se Figur 1). Det er en stigning på ca. 15 %

 

Ned1

 

Figur 1 Udviklingen i Danmarks årsnedbør fra 1874-2019 målt i mm. Kilde:  Danmarks Meteorologiske Institut 2020.

 

Der er generel stor variation fra år til år i antal af skybrud. Tabel 1 er medtaget – til trods for den korte tidsserie – for at vise disse variationer. Skybrud har endvidere den egenskab, at de ofte rammer meget lokalt.

 

Det år, der har det højeste antal registrerede skybrud er 2019 med 152 stk. Der blev registreret flest dage med skybrud i 2019 (34 dage). Der forekommer ingen år uden skybrud - heller ikke hvis man kun ser på de meget kraftige skybrud (>30 mm). 

 

Tabel 1 Skybrud registreret i Danmark. Kilde: Danmarks Meteorologiske Institut.

 

Ned _tab (1)

 

Danmarks fremtidige nedbør 

Den procentvise ændring i sommer- og vinternedbør ses af Figur 2 mellem 1981-2010 og fremtidsperio-den 2071-2100 i den gennemsnitlig mængde nedbør hen over året for hele Danmark i scenariet RCP8.5. 

Ned 2_ny

 

Figur 2 Fremtidige sommer- (jun-aug) og vinternedbør (dec-feb). Kilde: Klimaatlas v.2 2020.

 

 

Den forventede ændring i slutningen af århundredet for RCP8.5 er -2 % (med et usikkerhedsinterval fra -17 til 27 %) for sommernedbør, og 24 % (med et usikkerhedsinterval fra 10 til 41 %) for vinternedbør. Sommernedbøren skiller sig ud fra de øvrige parametre, fordi det meget usikkert om sommernedbør øges, mindskes eller forbliver uforandret.


Flere ekstreme hændelser
Vi kan forvente flere og mere kraftige nedbørshændelser om sommeren på trods af, at somrene sand-synligvis bliver mere tørre over store dele af det europæiske kontinent. Ved en såkaldt 10-årshændelse regner det så meget, at det statistisk set kun sker hvert 10. år. Skybrud defineres som mere end 15 mm nedbør på 30 minutter.

 

Ned3

Figur 3 Fremtidige 10-årshændelser og skybrud. Kilde: Klimaatlas v.2 2020.

 

Til venstre 10-årshændelsen for døgnnedbør, til højre hyppigheden af skybrud. Den forventede ændring i slutningen af århundredet for RCP8.5 er 21 % (med et usikkerhedsinterval fra 4 til 39 %) for 10-årshændelsen for døgnnedbør, og 70 % (med et usikkerhedsinterval fra 20 til 150 %) for skybrud.


Klimaatlas viser også, hvor meget regn en 2-, 5-, 10-, 20-, 50- og 100-årshændelse svarer til for både time- og døgnnedbør, nu og i fremtiden. Læs mere og udforsk data på Klimaatlas.dk.

Senest redigeret: 01-09-2020