Oversvømmelseskort (opdateres ikke)
Del artikel Print

Oversvømmelseskort (opdateres ikke)

Dette oversvømmelseskort opdateres ikke længere, vi opfordrer til at bruge Screeningsværktøjet KAMP i stedet. 

 

På oversvømmelseskortet kan du se, hvor vandet kommer til at stå, hvis klimaet viser sig fra sin mest våde side.

 

Denne kortlægning viser effekten af stormflod, stigende vandstand i vandløb og langvarig silende regn.

Baggrunden for en simulering af de voldsomme påvirkninger fra hav og vejr skal give kommunerne et godt udgangspunkt for at lave lokale klimatilpasningsplaner, der viser hvor og hvordan man vil forebygge oversvømmelser.

Kortene er oprindeligt fra februar 2013 og omfatter både nyt kortmateriale og væsentligt forbedrede udgaver i forhold til tidligere. Du kan finde kortene her.

 

For så vidt angår de 14 områder (27 kommuner), som er udpeget som led i EU's oversvømmelsesdirektiv, har KDI i marts 2020 offentliggjort en ny kortlægning, som kommunerne kan bruge i deres planlægning. Kortlægningen finder du her.

 

Vandet ændrer landkortet
Det nye kortmateriale er delt op i lag, som kan tilføjes et ad gangen på computeren. Lagene er opdelt efter følgende temaer:

Lavninger: Når det regner kraftigt gennem lang tid samles vand, der strømmer fra de højere jorder til de laveste. Forskellige farvenuancer viser blandt andet dybden af vandet.

Strømmende vand. Se hvor på overfladen vandet vil løbe, når regnen bliver så kraftig, at den ikke kan nå at sive ned i jorden. Forskellige farver viser, hvor stort et areal vandet kommer til strømmende fra.

Vandløb: Man kan se, hvor meget vandløbene oversvømmer terrænet, når for eksempel intensiv regn får vandløbene til at gå over deres bredder.

Stormflod: På kortet kan man se, hvordan de kraftige havvandsstigninger sandsynligvis vil ramme, når landet med mange års mellemrum rammes af kraftig storm. Ny version med bedre højdemodel.

Kortene giver overblik over sårbare områder. Det kan dog stadig være nødvendigt med mere detaljerede analyser, specielt inden for kloakerede områder, inden kommunerne kan beslutte konkrete tiltag mod oversvømmelser.

Sæt ind, hvor risiko er størst
Oversvømmelseskortene skal holdes op imod de værdier, der findes i landskabet, så man kan se, hvilke områder det er vigtigst at beskytte. Til det formål har Miljø- og Fødevareministeriet også udarbejdet et temakort, der viser, hvor de største ejendomsværdier er koncentreret. 


Hospitaler, kulturminder og sjælden natur er andre eksempler på værdier, som kommunerne kan tage stilling til at beskytte. De kommunale klimatilpasningsplaner viser, hvilke områder kommunalbestyrelserne prioriterer, når der skal sættes ind med større kloakker, kunstige vådområder eller andre tiltag, der kan afværge oversvømmelser.

 

Download af data

På baggrund af Danmarks Højdemodel og GeoDanmarks hydrologiske tilpasningslag får Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering beregnet oversvømmelseskort, der viser hvilke områder, der kan blive udsat for oversvømmelse ved øgede nedbørsmængde og havvand. Det er muligt at tilgå nyeste hydrologiske beregninger her. Kortene opdateres årligt for 1/5 del af landet ad gangen i takt med at Danmarks digitale højdemodel (gen)opmåles. 

 

Det er muligt at tilgå datasæt udgivet ifm. kommunernes klimatilpasningsplaner fra 2012, hvor flere af dem er baseret på højdemodellen fra 2007. De ældre datasæt kan tilgås som GIS-filer via WMS, WMTS, eller WFS

Senest redigeret: 05-01-2024