Klimaændringer i Danmark
Del artikel Print

Klimaændringer i Danmark

Danmark får mere vand, mere vind og mere varme
Danmark får i fremtiden et varmere og vådere vejr med flere ekstremer. Baseret på viden fra IPCC's femte hovedrapport finder du herunder de vigtigste forventede ændringer:

 

  • Mere regn. Vi får mere regn om vinteren og mindre om sommeren. Om sommeren får vi både flere tørkeperioder og kraftigere regnskyl.
  • Mildere vintre. Vintrene vil blive mildere og fugtigere. Det betyder, at planternes vækstsæson kan blive forlænget.
  • Varmere somre. Somrene bliver varmere, og der kan komme flere og længere hedebølger.
  • Højere vandstand. Der forventes en generel vandstandsstigning i havene omkring Danmark.
  • Mere vind. Vi kan forvente flere kraftige storme.
  • Større skydække. Vi får generelt et svagt stigende skydække og stigningen vil være størst om vinteren.

 

IPCC har i november 2014 udgivet sin femte hovedrapport. Rapportens konklusioner er indarbejdet i de fremskrivninger af klimaændringerne, som du kan læse på denne og de følgende sider. Du kan læse mere om fremtidens klima i Danmark i DMI's rapport fra oktober 2014. Læs rapporten via linket nederst på siden.

 

Klimaændringer frem til 2050

For perioden frem til 2050 kan vi forvente de generelle klimaændringer, som fremgår af nedenstående to tabeller beregnet ud fra A1B scenariet.


Klimaændringer i Danmark frem til 2050 ifølge A1B-scenariet
 
Årsmiddeltemperatur +1.2° C (± 0.2°C)
Vinter +1.5° C (± 0.2ºC)
Sommer +0.9° C (± 0,1ºC)
Årsmiddelnedbør +7% (± 3%)
Vinter + 11% (± 3%)
Sommer + 4% (± 4%)
Hav  
Middelvind + 1%
Hav + land  
Middelvind + 3%
 
Ændring i ekstremer frem til 2050 ifølge A1B-scenariet
 
Frostvejr - 24 døgn
Vækstsæson + 40 døgn
Hedebølge + 1,3 døgn
Tropenætter + 5 døgn 
Døgn med mere end 10 mm nedbør + 3 døgn
5-døgnsnedbør + 6 mm
Middelintensitet, nedbør +0.2 mm/d
Kraftige hændelser, nedbør + 1 døgn

 

Klimaændringer i Danmark beregnet med DMI’s regionale klimamodel HIRHAM5 på baggrund af fremskrivninger foretaget med den globale klimamodel ECHAM5 i forbindelse med EU-projektet ENSEMBLES. Alle tal i tabellen er ændringer for perioden 2021-50 i forhold til normalperioden 1961-90. 

 

Klimaændringer på længere sigt

På længere sigt vil størrelsen af klimaændringerne afhænge af, hvor meget drivhusgas der bliver udledt globalt i de kommende årtier.

 

Statens anbefalinger til valg af scenarie er baseret på FN's klimapanels femte hovedrapport fra 2014 og DMI's nedskalering til danske forhold.

 

Klimaændringer frem til 2100 A1B RCP2.6 RCP8.5
 
Årsmiddeltemperatur + 2,9 (± 0,3ºC) + 1,2 (± 0,5ºC) + 3,7 (± 1,0ºC)
Vintertemperatur + 3,5 (± 0,3ºC) + 1,2 (± 0,7ºC) + 3,7 (± 0,9ºC)
Sommertemperatur + 2,2 (± 0,2ºC) + 1,2 (± 0,8ºC) + 4,0 (± 1,5ºC)
Årsnedbør + 14 % (± 6 %) + 2 % (± 5 %) + 7 % (± 6 %)
Vinternedbør + 25 % (± 6 %) + 3 % (± 8 %) + 18 % (± 12 %)
Sommernedbør + 5 % (± 8 %) - 1 % (± 10 %) - 17 % (± 21 %)

 

Tallene for A1B-scenariet viser de beregnede danske klimaændringer udtrykt som ændring i forhold til perioden 1961-90, mens tallene for RCP-scenarierne er ændringer i forhold til perioden 1986-2005. Kilde: CMIP5 og ENSEMBLES.

 

Som det ses i tabellen, stiger den forventede nedbør om sommeren ifølge A1B-scenariet, mens den falder for de øvrige scenarier. Dette skyldes, at Danmark ligger på grænsen mellem to zoner, hvor der forventes henholdsvis mere og mindre sommernedbør. Forskellene afspejler usikkerheden.

Mere ekstremt vejr
Klimamodellerne viser, at vi får mere ekstremt vejr i Danmark. I dette skema ses indikatorer på ekstremer for A1B-scenariet:

klima_indikatorer.png

Klimaparametre for Danmark. En række klimaparametre er angivet for 1990, 2050 og 2100. Tallene i de tre kolonner repræsenterer midler over perioderne: 1961-1990, 2021-2050 og 2071-2100. Usikkerheden angiver den ensemble-baserede standardafvigelse på ensemble-middelværdien.

 

 

Senest redigeret: 05-02-2015