Hvad er FN's klimapanel (IPCC)?
Del artikel Print

Hvad er FN's klimapanel (IPCC)?

Klimapanelet er etableret i 1988. Arbejdet er organiseret i tre arbejdsgrupper, og panelet har udgivet seks hovedrapporter.

FN´s Klimapanel (IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change) blev oprettet i 1988 af den meteorologiske verdensorganisation (WMO) og FN´s miljøprogram (UNEP) som opfølgning på Brundtland-rapporten "Vores fælles fremtid".

 

IPCC's vigtigste opgave er at udgive rapporter om den viden, der findes inden for klimaområdet. IPCC udsender en omfattende klimastatus i form af en hovedrapport ca. hvert 7. år.

Panelet skal på baggrund af den videnskabelig litteratur vurdere omfanget og forståelsen af klimaændringer og deres virkning. Desuden vurderer panelet mulighederne for såvel tilpasning som modvirkning af fremtidige klimaændringer. Klimapanelet følger en række særligt grundige procedurer for kritisk granskning af videnskabelig litteratur. Alle forfattere er udvalgt på baggrund af deres videnskabelige kvalifikationer. Forfatternes opgave er at sammenstille den eksisterende viden, samt tilse at materialet underkastes uafhængig kritik fra fagfolk og eksperter fra hele verden. Forfatterne udarbejder politisk relevant information, men kommer ikke med anbefalinger, da det er vigtigt at opretholde en politisk neutral rolle for at sikre videnskabelig integritet og uafhængighed.

Arbejdet er organiseret i tre arbejdsgrupper. Arbejdsgruppe I vurderer den naturvidenskabelige litteratur om observerede og fremtidige klimaændringer. Arbejdsgruppe II beskæftiger sig med konsekvenserne af klimaændringer og mulighederne for tilpasning, mens arbejdsgruppe III vurderer mulighederne for at reducere udledninger af drivhusgasser og dermed begrænse klimaændringerne. 

IPCC har hidtil udgivet seks hovedrapporter (i 1990, 1995, 2001, 2007, 2014 og 2023). Hver hovedrapport består af tre delrapporter fra hver af de tre arbejdsgrupper samt en synteserapport med de vigtigste budskaber fra de tre delrapporter.

Senest redigeret: 21-03-2023