Rejseholdet Frits Ahlefeldt
Del artikel Print

Rejseholdet

(Rejseholdet var aktivt i perioden; 2017 - Q2 2020. Pt. er der derfor ikke planlagt fremtidige aktiviteter)

 

Få besøg af Rejseholdet for Klimatilpasning, Oversvømmelse og Erosion.

 

Kystdirektoratet og Miljøstyrelsen har sammensat et hold af fagpersoner med særlig viden om klimatilpasning og risikostyring ifm. oversvømmelser og kysterosion, som rejser ud i landet og besøger kommuner, forsyningsselskaber og større grupperinger af organisationer og borgere.

 

Det kan være en stor udfordring at komme fra plan til handling. Det kan endvidere være en udfordring at få tænkt tilstrækkeligt i helheder, både på tværs af sektorer og på tværs af kommunegrænser, ligesom det kan være en stor udfordring at finde de rette finansieringsmodeller og -løsninger. I det hele taget omfatter klimatilpasning og risikostyring flere sektorer, fordi den involverer flere aktører og går på tværs af grænser og skel.

 

Rejseholdet yder vejledning og har særligt fokus på at understøtte og vejlede om helhedsløsninger, som beskytter mod kysterosion og oversvømmelse fra alle kilder.

Rejseholdet er dynamisk sammensat, så de fagpersoner, der deltager i vejledningen, bedst muligt passer til den konkrete vejledningsopgave.

 

Henvendelse til rejseholdet kan ske ved at kontakte rejseholdet på rejsehold.kystogklima@mfvm.dk. I forbindelse med en henvendelse, opfordrer vi til, at formularen til højre udfyldes og medsendes.