Flere proteinholdige afgrøder vil kunne dyrkes
Del artikel Print

Flere proteinholdige afgrøder vil kunne dyrkes

Et varmere klima giver bedre vækstbetingelser og større udbytte af græs og foderroer. Det bliver muligt at dyrke afgrøder som solsikke, hestebønner og måske nye bælgplanter, som ikke tidligere har kunnet dyrkes i Danmark. 

Bedre vækstbetingelser og større udbytte for græs
Et varmere klima betyder bedre vækstbetingelser for græs, hvorved der kan opnås et højere udbytte pr. arealenhed. Græs har et højt indhold af protein og er et vigtigt grovfoder til kvæg. 

Græs og majsensilage supplerer hinanden godt i foderrationen. Da de blandes i et bestemt forhold, må det med den fortsat stigende anvendelse af majsensilage forventes, at den hjemlige produktion af græs til kvægfoder øges. Herved bliver det muligt at spare på mængden af de dyre indkøbte proteinfodermidler.


Nye afgrøder vil kunne erstatte importeret soja
Nye afgrøder, som solsikke, hestebønner og nye typer af bælgplanter, vil kunne erstatte en del af de vegetabilske proteiner, som for eksempel soja, der i dag importeres i store mængder til foderbrug. På længere sigt vil sandsynligvis også dansk dyrket soja kunne blive aktuelt. 


Fodermajs vil kunne dyrkes til fuld modenhed

Majs i form af majsensilage udgør allerede i dag en betydelig andel af foderet til kvæg. En temperaturstigning på 1 - 2 ºC vil gøre det muligt at dyrke fodermajs - også kendt som kernemajs - til fuld modenhed i Danmark. Majs kan derfor i høj grad blive interessant specielt i foder til svin og fjerkræ, hvor det vil kunne erstatte en del af det korn - bl.a. hvede og byg, der anvendes i dag.


Øget interesse for dyrkning af GMO-afgrøder
Med muligheden for at dyrke bl.a. majs og soja, forventes også en øget interesse for at kunne dyrke de allerede eksisterende GMO-sorter af disse arter. Desuden vil der som i dag, være en generel interesse i at få udviklet afgrøder med en forbedret foderværdi, såvel når det gælder sammensætningen af næringsstoffer som fordøjeligheden. Dette er også med henblik på at minimere miljøbelastningen fra husdyrbruget, bl.a. udledningen af kvælstof og fosfor.

Senest redigeret: 17-11-2011