Flere husdyrsygdomme med kompliceret smittecyklus
Del artikel Print

Flere husdyrsygdomme med kompliceret smittecyklus

Klimaændringer kan føre til nye sygdomme hos både husdyr og vildtlevende dyr. Nogle af sygdommene kan overføres til mennesker og kan give alvorlig sygdom.


Øget risiko for sygdomme med komplicerede smittecykler
Sygdomme med en kompliceret smittecyklus kan blive en større trussel mod husdyrproduktionen eller mod menneskers helbred. Kompliceret smittecyklus betyder, at der er mindst én og ofte flere mellemværter. Når vækst og udbredelsesbetingelserne for mellemværterne bliver bedre med et varmere klima, betyder det øget smitterisiko. Desuden er opformeringen af sygdommen i mellemværten hurtigere og mere effektiv, jo højere temperaturen er. Mellemværter kan være insekter eller flåter.


Ikke alle husdyrsygdomme er klimabetingede
Sygdomme, som tidligere er blevet fundet på vores breddegrader og som smitter direkte fra dyr til dyr, som for eksempel mund- og klovsyge og klassisk svinepest, er ikke afhængige af klimaet, og der forventes ikke nogen større risiko for disse sygdomme med et varmere klima.

Flere tilfælde af Bluetounge
Bluetongue er eksempel på en ny sygdom, som er blevet et problem i Danmark. Bluetongue overføres af små, stikkende insekter, mitter og angriber kreaturer og andre drøvtyggere (men ikke mennesker). Det eneste effektive middel til at bremse sygdommen er vaccination, men vaccine mod netop den type bluetongue, som blev konstateret i Nordeuropa, kom først på markedet i 2008. Først da blev det muligt at bremse spredningen af sygdommen.


De nye sygdomme er en udfordring for myndighederne
De nye sygdommes komplicerede og ofte dårligt klarlagte smittecykler stiller store krav til de myndigheder, som skal bekæmpe dem. Ofte kræver det samarbejde mellem flere forskellige myndigheder, for eksempel mellem de veterinære myndigheder og sundhedsmyndighederne.


Forskning og internationalt samarbejde
For bedre at forstå spredningen af sygdommene og finde bekæmpelsesmetoder, er det er nødvendigt at styrke forskningsindsatsen. Det kræver et tæt samarbejde mellem mange forskellige forskningsdiscipliner for at klarlægge sygdomsmekanismer og smitteveje.

Indsatsen mod nye sygdomme kræver også et tæt internationalt samarbejde. Både i EU og i verdensorganisationen for dyresundhed, OIE er der fokus på spredningen af nye sygdomme, som følge af klimaforandringer.

Senest redigeret: 17-11-2011