Hvordan defineres oversvømmelsesrisiko?
Del artikel Print

Hvordan defineres oversvømmelsesrisiko?

I henhold til oversvømmelsesdirektivets artikel 2, nr. 2*, er en oversvømmelsesrisiko en kombination af sandsynligheden for, at oversvømmelsen sker, og de potentielle negative følger for menneskers sundhed, miljø, kulturarv og økonomiske aktiviteter, der er forbundet med oversvømmelsen.

Generelt vil en vurdering af oversvømmelsesrisiko bestå af to faktorer:

  • Sandsynligheden for oversvømmelse og
  • De potentielle konsekvenser af oversvømmelsen for mennesket og dets værdier.

 

Begge faktorer skal således være til stede, før der kan tales om en oversvømmelsesrisiko. Der kan således sagtens forekomme oversvømmelser, uden der er en oversvømmelsesrisiko, hvis oversvømmelsesområdet er ubeboet og uden infrastruktur og andre værdier.

Ud fra definitionen af oversvømmelsesrisikoen ses, at risikoen kan være lav, hvis der er en høj sandsynlighed for, at en lokalitet med kun et begrænset antal værdier bliver oversvømmet. Risikoen kan ligeledes være lav, ved en lille sandsynlighed for oversvømmelse, selvom konsekvenserne er meget store, f.eks. hvis en storby rammes af en oversvømmelse.

Konsekvensvurdering kan være både kvantitativ og kvalitativ: Kvantitativ i forbindelse med opsummering af berørte ejendomme, samt akkumuleret ejendomsværdi og kvalitativ i forbindelse med vurdering af de sundheds-, kulturarvs- og miljømæssige konsekvenser.

*Artikel 2, nr. 2 er gennemført i § 2 i lov nr. 1505 af 27. december 2009 om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer, og § 2, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 121 af 2. februar 2010 om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet.