VANDPLUS
Del artikel Print

VANDPLUS

VANDPLUS er et afsluttet projekt der handlede om at se en udfordring som en mulighed.

I årnede hvor projektet løb skulle der  investeres milliarder i klimatilpasning. I stedet for at bruge disse midler på tekniske løsninger under jorden skulle VANDPLUS vise hvordan investeringerne kunne tænkes sammen med udvikling af nye byrum.

 

VANDPLUS var et partnerskab mellem Lokale og Anlægsfonden, Realdania og Naturstyrelsen. Partnerskabet uddele 12 millioner kroner til i alt fire projekter, som på hver deres måde viser, hvordan tankesættet bag VANDPLUS kunne realiseres.

Fra januar 2013 og frem til udgangen af 2015 arbejdede de 4 projekter intensivt med at udvikle mulighederne for at skabe klimatilpasning med merværdi. Det har krævet nye samarbejdsformer, innovative arkitekter og ingeniører og ikke mindst hårdt arbejde. VANDPLUS handlede nemlig om at identificere de muligheder for synergi og dobbeltanvendelse, der ligger i vores byrum. Det handlede ikke alene om at håndtere regnvand, men om hvordan vi samtidig udvikler vores byer, så de bliver mere sociale, aktive og klimarobuste.

 

I boksene nederst på denne side kan du følge links der vil lede dig til Realdanias hjemmeside om VANDPLUS, samt forskellige typer af materiale lavet i forbindelse med projektet. Der er også 4 beskrivelser af projekterne laver i forbindelse med VANDPLUS  

Senest redigeret: 13-01-2023