Del artikel Print

Gladsaxe: Vand på sidelinjen

Gladsaxe Kommune og Nordvand viser med VAND PÅ SIDELINJEN, hvordan man gennem klimatilpasning kan opgradere et klassisk idrætsanlæg til en park med idræt, der med nye, uformelle aktiviteter inviterer hele byen ind.

 

Idrætscenteret ved Gladsaxe Stadion, som danner rammen om projektet, udgør et 23 hektar stort idrætsområde med traditionelle boldbaner og sportshaller. Området blev tidligere primært benyttet til foreningsbaserede aktiviteter. Derfor har Gladsaxe Kommune ønsket at anlægge en række nye faciliteter, der kan invitere brugere ind, som normalt ikke kommer forbi anlægget, herunder ældre og piger.

Med en oversvømmelse af bowlinghallen i 2011 og et planlagt klimatilpasningsprojekt fra Nordvands side, blev det muligt at arbejde med et fysisk løft af anlæggets udearealer, som vil kunne henvende sig til mere uformelle og spontane aktiviteter og samtidig realisere Nordvands ønsker om at tilbageholde regnvand på idrætsområdet.
I dag danner en række regnvandsbassiner udgangspunkt for nye faciliteter, der både kan bringe den traditionelle indendørs idræt udenfor og tiltrækker nye brugergrupper.

 

Gladsaxe _før

Gladsaxe Sportscenter før (fotograf: Carsten Ingemann)

 

 

Gladsaxe _efter

Gladsaxe Sportscenter efter (fotograf: Carsten Ingemann)

 

 

BYGHERRER

Gladsaxe Kommune og Nordvand A/S.

 

BUDGET

80,8 mio. kr. (73 mio. kr. fra Nordvand, 7,8 mio kr. fra Gladsaxe Kommune, heraf 3 mio. kr. fra VANDPLUS).

 

RÅDGIVERE

Grontmij, Bisgaard Landskab & Hans Henrik Øhlers.

 

KONTAKT

Projektleder Holger Kortbek, Gladsaxe Kommune

Projektleder Lise Jangmark, Nordvand

Senest redigeret: 11-07-2018