Del artikel Print

Solrød: KILEN

Kommunen, forsyningen og gymnasiet i Solrød viser med VANDPLUS-projektet KILEN, hvordan et lille, ubenyttet overskudsareal kan opgraderes til et kombineret regnvandsbassin og multifunktionelt byrum med fokus på fællesskab, bevægelse og læring.

I forlængelse af Solrød Gymnasiums parkeringsplads ligger Kilen, som indtil for nylig var et overskudsareal på en halv hektar, hvor der voksede krat, buske og træer. Kilen er udpeget som et nedslagspunkt af Klarforsyning, da arealet udgør et lavpunkt i området og dermed har potentiale til at tilbageholde regnvand i forbindelse med skybrud. Området ligger samtidig centralt i Solrød, tæt på rådhus, bibliotek og Solrød Center og lige op til etageboligområder, parcelhuse og ikke mindst Solrød Gymnasium.

 

Idéen med projektet er at lave to regnvandsbassiner, der samtidig kan fungere som aktive byrum og give plads til nye former for organiserede og uorganiserede aktiviteter. Solrød Gymnasium, som ejer jorden, vil i dagtimerne anvende arealet til undervisning med særligt fokus på idræt og naturvidenskab og som uderum for eleverne i frikvartererne. Anlægget er dog også tilgængeligt for alle andre og vil bidrage med en ny form for offentligt rum og byliv midt i Solrød.

 

Bassinet længst mod øst rummer basketbane, boldeksperimentarium, CrossFit, parkour, tribune og undervisningsfaciliteter, mens det midterste bassin rummer en regnhave. De to bassiner forbindes dels af en kanal, som kan lede vandet fra det ene bassin til det næste, dels af en træbeklædt sti, som bugter sig op og ned gennem det nye byrum.

 

Med projektet KILEN får Solrød et nyt fikspunkt for hverdagsliv, fællesskab, bevægelse og læring. Projektet trækker mere liv ind i og gennem Solrød Center og skaber et byrum med faciliteter, der tiltrækker en anden type af liv end det, som traditionelt præger forstadsområder.

 

Solrød

Illustration af KILEN tegnet af Active City Transformation

 

SAMARBEJDSPARTNERE

Solrød Kommune, Greve Solrød Forsyning og Solrød Gymnasium.

 

BUDGET

12,4 mio. kr. (Greve Solrød Forsyning 10,3 og Solrød Kommune 2,1 mio. kr., heraf 1 mio. kr. fra VANDPLUS.)

 

RÅDGIVERE

Active City Transformation og Rambøll.

 

KONTAKT

Projektleder Jeppe Erikstrup, Solrød Kommune

Kloakingeniør Søren B. Hansen, Klarforsyning

Senest redigeret: 11-07-2018