Del artikel Print

Viborg: Sønæs

Viborg Kommune og Energi Viborg Vand viser med deres VANDPLUS-projekt, hvordan klimatilpasning i kombination med vandrensning kan bidrage til at skabe et attraktivt park- og vandlandskab.

 

Med projektet er sØnæs blevet forvandlet til et rekreativt, offentligt parkrum, som ud over at sikre området mod skybrud mindsker fosfor- og kvælstofudledningen til Søndersø. Dette er sket ved at etablere en rensedam, der samtidig kan optage store mængder regnvand og dermed mindske risikoen mod oversvømmelser. Ved at etablere det tekniske anlæg i et blødt, bølgende terræn bevares den naturmæssige karakter, og der opstår en foranderlig park, hvor øer vokser og skrumper afhængigt af regnvandsmængden i rensedammen og overløbsarealerne.

sØnæs viser, at klimatilpasning ikke alene kan rumme en vigtig dobbeltfunktion, men tillige en trippelfunktion, hvor der ud over regnvandshåndtering og rekreative funktioner også indtænkes vandrensning.

 

sønæs_før

sØnæs før (fotograf: Carsten Ingemann)

 

 

sønæs_efter

sØnæs efter (fotograf: Carsten Ingemann)

 

 

SAMARBEJDSPARTNERE

Viborg Kommune og Energi Viborg Vand.

 

BUDGET

28,4 mio. kr. (Energi Viborg Vand 16,9 mio. kr., Viborg Kommune 11,5 mio. kr., heraf 4,5 mio. kr. fra VANDPLUS)

 

RÅDGIVERE

Møller & Grønborg A/S samt Orbicon.

 

KONTAKT
Projektleder Lotte Kunstmann, Viborg Kommune

Projektleder Henrik Juel Poulsen, Energi Viborg Vand

Senest redigeret: 11-07-2018