Del artikel Print
Restaurering af følsomme vandløb gavner både klima og natur

Restaurering af følsomme vandløb gavner både klima og natur

Forbedring af klimafølsomme vandløb kan gøre os klogere på, hvordan vi både kan håndtere mere vand og samtidig få vandløb med et rigt plante- og dyreliv. Ny tilskudsordning har netop bidraget med næsten 9 millioner kroner til vandløbsforbedringer

Efteråret 2019 og vinteren gav masser af regn. Vi skal generelt vænne os til et vådere klima, og nogle steder giver den massive regn store udfordringer med oversvømmelser langs vandløb.


To ådale i Nordjylland bliver nu restaureret, så de forsinker vandet. Det sker med tilskud fra en ny ordning fra Miljø- og Fødevareministeriet. Ud over at forhindre oversvømmelser andre steder i vandløbssystemerne, kan de to nye ådale samtidig medvirke til en bedre naturtilstand.


- Omgivelserne langs vores vandløb er udfordrede af mere og kraftigere regn. Derfor skal vi klimatilpasse, inden det er for sent. Nu er der givet tilskud til to projekter, som har effekt på tværs af kommunegrænser. De kan inspirere til, hvordan vi kan passe bedre på vores vandløb, så vi både tilgodeser hensyn til natur og miljø, klimatilpasning og fremtidssikrer vores landbrug, siger miljøminister Lea Wermelin.


Udfordrede vandløb støttes
Den nye støtteordning er målrettet vandløbssystemer, hvor der er udfordringer med vedvarende eller gentagende oversvømmelser. Risikoen for oversvømmelser skal reduceres, vandløbets naturtilstand skal forbedres og biodiversiteten øges.


- Vores vandløb skal både kunne håndtere større mængder vand, men samtidig skal vi passe på det liv, der er i vandløbene. Jeg er samtidig meget optaget af at finde løsninger, der kan understøtte kommunernes håndtering af mere vand. Den nye tilskudsordning er bare ét af de initiativer, som regeringen forventer at sætte i gang som led i det fremtidige arbejde med en national klimatilpasningsplan, siger Lea Wermelin.


- Større vandmængder giver større oversvømmelser, det mærker vi i kommunerne. De to projekter er rigtig gode eksempler på løsninger, der både begrænser særligt skadelige oversvømmelser og skaber bedre natur. Det skal vi have mere af, og flere kommuner er allerede gået sammen om helhedsplanlægning omkring vandløbene. Med tilskud fra den nye ordning kan vi komme hen mod vandløb, som både har et rigt plante- og dyreliv, og som leder vandet væk uden at drukne vigtige værdier. I KL håber vi på flere af den slags fleksible ordninger,” siger Jacob Bjerregaard, formand for KL’s Miljø- og Forsyningsudvalg.


Tilskudsordningen vil kunne bidrage med vigtige erfaringer om, hvordan man kan sikre tilrettelæggelsen af helhedsorienterede vandløbsindsatser, som også bidrager til klimatilpasning.

 

Fakta:
• Tilskudsordningen til restaurering af klimafølsomme vandløb giver mulighed for at afprøve virkemidler i vandløbssystemer, som kan sikre en bedre natur- og miljøtilstand, og samtidig medvirke til håndtering af mere vand de kommende år.

• Der er afsat 10 millioner kroner i 2020 og forventet 3 millioner kroner i 2021. Der er i alt givet tilsagn om ca. 8,9 millioner kroner.

• Der er indkommet to ansøgninger, der begge har fået tilsagn. Projekterne ligger i henholdsvis Brønderslev Kommune og Vesthimmerlands Kommune.

• Projektet i Brønderslev Kommune er placeret i Nørreå, og forventes at forsinke og forhindre oversvømmelser i Ryåsystemet, og samtidig forbedre miljøtilstanden på ca. 13,3 km. Projektet indgår som en del af helhedsplan for Ryå systemet udarbejdet i samarbejde mellem Sekretariatet for Limfjordsrådet, Brønderslev Kommune og Jammerbugt Kommune.

• Projektet i Vest Himmerlands Kommune er beliggende i Halkær Ådal, og forventes at afhjælpe oversvømmelseshændelser i både Vesthimmerlands - og Aalborg Kommune, herunder samtidig forbedre miljøtilstanden på i alt ca. 7,9 km vandløb. Ådalsrestaureringen indgår som ét af flere projekter i Halkær Ådal.

• Projekterne omfatter virkemidlet ”restaurering af hele ådale.” Virkemidlets formål er at holde på vandet (vandparkering) og på den måde reducere risikoen for oversvømmelser og samtidig forbedre vandløbets naturtilstand og øge biodiversitet. Der blev ikke søgt om tilskud til projekter, hvor virkemidlet miniådale indgår.

 

Yderligere oplysninger:
Presserådgiver i Miljø- og Fødevareministeriet: Lisa Ioannou, tlf. 24771226, e-mail: liryi@mfvm.dk