Del artikel Print
Nu bliver Korsør klimasikret

Nu bliver Korsør klimasikret

Slagelse Kommune har skrevet kontrakt med de firmaer, som skal gøre Korsør midtby modstandsdygtig mod højvande.

Korsør er udpeget som ét at de nationale risikoområder, der ligger særlig udsat i forhold til havvandsstigninger.

 

Slagelse Kommune har skrevet kontrakt med firmaet Sweco og Arki_lab om at skabe et nytænkende og bæredygtigt højvandssikringsprojekt for Korsør bymidte.

 

Udover at klimasikre bymidten, er det hensigten , at man vil skabe et rekreativt naturområde, der kan benyttes af områdets beboere. Det betyder, at borgerinddragelse kommer til at spille en væsentlig rolle i processen.

 

Det er endnu usikkert, hvornår projektet bliver skudt i gang, men formand for
miljø-, plan- og landdistriktsudvalget Jørgen Grüner udtaler, at det bliver så hurtigt som muligt.

 

Kilde: Dagbladet