Del artikel Print
Tons tunge jernplader skal beskytte Horsens mod oversvømmelser

Tons tunge jernplader skal beskytte Horsens mod oversvømmelser

En 180 meter lang jernvæg skal sikre mod oversvømmelse og erosion ved Bygholm Sø

Området omkring Bygholm var hårdt ramt af oversvømmelser i foråret 2020. Det skal den 15 meter høje og 3,8 ton tunge jernvæg, også kaldes en spuns, der i disse dage hamres ned i Bygholm sø, være med til at forhindre.

 

Den nye spuns vil betyde, at vandet i Bygholm Sø fremover vil kunne stige med op til 90 centimeter. Spunsen skal yderligere også være med til at sikre, at vandet ikke eroderer sandlaget under Shüttesvej væk.

 

I tillæg til spunsen, bliver der også bygget en ny sluse for at kontrollere vandstanden yderligere. Slusen muliggør en klimasikring af midtbyen, da vandet kan ophobe sig i Bygholm Sø, indtil det igen kan ledes videre.

 

Projektet med spuns og sluse forventes færdig til februar 2021.

 

Kilde: Horsens Folkeblad