Del artikel Print
Flere kommunale ejendomme på Frederiksberg skal sikres mod skybrud

Flere kommunale ejendomme på Frederiksberg skal sikres mod skybrud

I den kommende periode skal 29 kommunale bygninger sikres mod skybrud.

Frederiksberg Kommune har besluttet at udnytte den nuværende COVID19-situation, hvor de fleste bygninger alligevel står tomme på grund af hjemsendelser til at få skybrudssikret flere ejendomme i det indre Frederiksberg.

 

Klimasikringen omfatter ejendomme, der samlet dækker et areal på mere 220.000 kvadratmeter. Vigtige kommunale bygninger vil blive skybrudssikret, bl.a. Frederiksberg Rådhus, Frederiksberg Brandstation, Aveny-T Teatret, samt flere børneinstitutioner, plejehjem og skoler.

 

Skybudssikringen sker som en del af en større grøn omstillingsplan for Frederiksberg Kommune. Det er meningen, at der løbende skal tages initiativer for at skabe øget bæredygtighed, klimasikring, energioptimering og biodiversitet.

 

Kilde: Licitationen - Byggeriets Dagblad