Del artikel Print
Minivådområde skal mindske risikoen for oversvømmelser i Skodborg i Vejen kommune

Minivådområde skal mindske risikoen for oversvømmelser i Skodborg i Vejen kommune

Sammen med lodsejer sætter Vejen kommune gang i klimatilpasning i Skaftkær Bæk

Vejen Kommune har givet en lodsejer tilladelse til at etablere et minivådområde ved Skaftkær Bæk, som ellers normalt er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens bestemmelser.  Tilladelsen er givet, fordi Skodborg  gentagne gange har været generet af oversvømmelser, og andre initiativer såsom separatkloakering har vist sig ikke at være nok.

 

Minivådområdets bassin på mere end 1 ha skal sikre at vandet tilbageholdes i oplandet i perioder med kraftig og længerevarende regn. Der skal etableres fire bassiner i oplandet.

 

Projektet forventes at komme til  at koste ca. 1,3 mio. kroner. Lodsejeren har fået tilsagn om tilskud til etablering af minivådområdet fra Landbrugsstyrelse, ligesom projektet finansieres af Vejen kommune.

 

Kilde: Jyske Vestkysten