Del artikel Print
Danmarks Miljøportal lancerer ny strategi

Danmarks Miljøportal lancerer ny strategi

Med et mål om i højere grad at bidrage til den grønne omstilling og sikre større samfundsmæssige gevinster af miljødata, er en ny strategisk linje blevet lagt

Siden sin oprettelse i 2006 har Danmarks Miljøportal bidraget til at samle miljødata og gøre dem offentlige tilgængelige. Selve portalen ejes i fællesskab af kommunerne, regionerne og staten. Årligt leverer portalen data til 100.000 direkte brugere, inkluderes eksterne systemer, når man årligt op på én million brugere. Portalen drives vha. en cloud-platform, der operer agilt og sikrer, at nye løsninger leveres hurtigt og omkostningseffektivt.

 

Med et øget samfundsfokus på den grønne omstilling og underliggende data om miljøet står Danmarks Miljøportal med sin cloud-infrastruktur i en unik position. Denne position bliver nu strategisk styrket på en række punkter, som på sigt skal komme kernebrugerne i kommunerne, regionerne og staten til glæde og gavn.

 

Den strategiske intention er baseret på tre overordnede mål:

 

  • En styrkelse af data og værktøjer, som skal understøtte klimatilpasning og cirkulær økonomi
  • Nye services og lettere brug af data gennem ny teknologi - fremsøgning af data skal være smartere og mere effektiv
  • Nye partnerskaber med intentionen om at skabe mere samfundsværdi fra data

 

(Læs mere om den nye strategi på miljoeportal.dk)

 

 

”Formålet med strategien er, at vi spiller hinanden stærkere, så vi kan levere de bedste løsninger hurtigt og omkostningseffektivt. Og det skal ske samtidig med, at vi fortsat leverer værdi og forbedrer brugeroplevelsen for vores kernebrugere i kommunerne, regionerne og staten”, udtaler Lars Møller Christiansen, Vicedirektør i Miljøstyrelsen og bestyrelsesformand i Danmarks Miljøportal.

 

Som et eksempel på et konkret initiativ under strategien udvikler Miljøstyrelsen og Danmarks Miljøportal i samarbejde et nyt klimatilpasningsværktøj, KAMP. Værktøjet skal gøre det lettere at sikre synergier mellem lokalplaner og andre tiltag. Første version udlægges på Klimatilpasning.dk og forventes operationelt ultimo 2020.

 

 

Kilde: Danmarks Miljøportal