Del artikel Print
Nye regler for spildevandsselskabernes klimatilpasning

Nye regler for spildevandsselskabernes klimatilpasning

Regeringen har i dag præsenteret et nyt udspil for spildevandsselskabernes mulighed for at finansiere klimatilpasning, der skal sikre flere og billigere tiltag til regnvandshåndtering.

Regeringen forslår en gennemgribende ændring af reglerne, der skal gøre det lettere og billigere at lave tiltag, der kan håndtere de stigende vandmængder og beskytte danskerne mod oversvømmelser ved massiv regn.

 

I dag er der flere forskellige regelsæt, der regulerer vandselskabernes klimatilpasningstiltag, som ikke spiller sammen. Med udspillet foreslår regeringen en række forenklinger, og samler de forskellige regelsæt i et. Det skal gøre det lettere at anvende og administrere reglerne. Desuden bliver det muligt for flere aktører at deltage i projekterne, og reglerne begrænses ikke til bestemte geografiske områder. Som noget nyt vil regeringen have udarbejdet en mekanisme, der sikrer, at pengene bruges samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt.

 

Udspillet indeholder en række tiltag, der skal sætte gang i klimatilpasningen:

 

  • Selskaber betaler 100 % af omkostningerne til håndtering af regnvand. Kommuner og private betaler som hidtil, for udgifter der alene er deres (legepladser, lygtepæle etc.).
  • Der indføres tilsyn med, at projekter betalt over vandtaksten er samfundsøkonomisk hensigtsmæssige.
  • Selskaber får mulighed for at være projektleder og andre parter i projekterne skal ikke længere lægge ud for vandselskabernes del.
  • Tillæg ensartes, så alle tillæg til selskabernes indtægtsramme til klimatilpasningsprojekter omfattes af effektiviseringskrav.
  • Dokumentationskrav harmoniseres og indberetningerne digitaliseres.
  • Selskaberne får bedre mulighed for at samarbejde på tværs af områder og aktører.