Del artikel Print
Kystsikringsprojekt genoptages i Dragør

Kystsikringsprojekt genoptages i Dragør

Efter en længere pause er det på grund af et samarbejde med Sund & Bælt muligt at genoptage arbejdet med et lokalt kystsikringsprojekt.

Sund & Bælt har konkluderet, at de vil have begrænset gavn, af den planlagte 100-årsbeskyttelse, som Dragør kommune arbejder med i øjeblikket. Det samme gælder ved evt. 500- og 1000-års hændelser.

 

Sund & Bælt har udarbejdet et forslag til et projekt, der indeholder en beregning, der viser, at der på langt sigt kan være en mulighed for at etablere en sikring i havet. Dette kunne eksempelvis ske via en strandpark hele vejen langs Amagers sydkyst. Dette vil dermed beskytte mod en 2000 års hændelse.

 

Før det kan konkluderes, om et sådan projekt kan supplere Dragørs planer om et landdige, vil det kræve mange beregninger og en længere planlægningshorisont. Dragør Kommune vil forsat samarbejde med Sund & Bælt om mulige fremtidige løsninger i samarbejde med andre virksomheder og kommuner.

 

Dragørs projekt
Ifølge rapporten ”Udredning om stormflod og havvandsstigning”, som Region Hovedstaden har udarbejdet i samarbejde med kommunerne, slås det fast, at Dragør Kommune skal sikres mod stormflod, og at dette bør iværksættes inden for en kort årrække.


Rapporten slår ud fra samfundsøkonomiske beregninger fast, at Dragør kommunes plan om at lave en sikring mod 100-årshændelser er den bedste løsning på kort sigt. Den slår samtidig fast, at stormflodsikringen skal udvides fremadrettet.

 

Dragør Kommune er blevet tildelt 1,5 mio. kr. i støtte fra partnerskabet ”Byerne og det stigende havvand”, der er et samarbejde mellem Miljø-og Fødevareministeriet, Kystdirektoratet og RealDania.

 

Processen
Der vil i løbet af processen blive afholdt borgermøder, og repræsentanter fra de forskellige grundejerforeninger vil blive inddraget løbende i projektet.

 

Forvaltningen udarbejder en mere præcis projektbeskrivelse for både dette og de næste års aktiviteter.

 

 

Kilde: Dragør Nyt