Del artikel Print
Gentofte Kommune vil gøre endnu mere for at mindske klimaforandringer

Gentofte Kommune vil gøre endnu mere for at mindske klimaforandringer

Efter aftale med Danmarks Naturfredningsforening, kan Gentofte Kommune nu kalde sig en Klimakommune Plus+. Det betyder endnu flere initiativer og projekter for klimaområdet og store ambitioner for fremtidens klimatilpasning.

Gentofte Kommune blev i april 2009 en Klimakommune, og har igennem de sidste 10 år arbejdet målrettet for at fremme klimarigtige løsninger og projekter. Nu har Kommunen valgt at tage skridtet videre og underskrevet en aftale med Danmarks Naturfredningsforening (DN), som gør Gentofte Kommune - som en af de eneste i landet -, til en Klimakommune Plus+.

 

Fra Klimakommune til Klimakommune Plus+
For at en Klimakommune kan blive berettiget til titlen Klimakommune Plus+, skal den opfylde to ud af seks følgende kriterier, som er bestemt af Danmarks Naturfredningsforening: Energirenovering, Klimatilpasning, Indkøb, Økologi, ’Ansvarlig Kommune’ og ’Compact of Mayors’.

 

Gentofte Kommune har især fokuseret på klimatilpasning, hvor der bl.a. er blevet taget initiativer og løsninger for bedre håndtering af øgede nedbørsmængder, samt sikring mod oversvømmelse. Grønne tiltag som fx beplantning af områder og vejbede har bevirket tilbageholdelse og lettere nedsivning af regnvandet i byområder. Herudover har kommunen arbejdet effektivt for at skabe bedre biodiversitet og naturområder, samt tilstand og kvalitet af vandsystemer som søer og åer.

Gentofte Kommune har også arbejdet effektivt for energirenovering. Bl.a. ved at tilskynde renoveringer af bygninger, både inden for det offentlige og private, ved at igangsætte initiativer som fx ’Bæredygtig Bundlinje’ og ’Styr Energien’. Formålet er at nedsætte CO2-udledningen hos både virksomheder og borgere, og på sigt at se en positiv miljøeffekt der kan måles i Kommunen.

 

Herudover har Gentofte kommune valgt ikke at investere i løsninger som kræver brug af fossile brændsler, og kan dermed betegnes ’Ansvarlig Kommune’.

 

Kilde: Villabyerne