Del artikel Print
DMI og Kystdirektoratet indgår samarbejde om at kortlægge historiske vandstande forbundet ved stormfloder i Danmark

DMI og Kystdirektoratet indgår samarbejde om at kortlægge historiske vandstande forbundet ved stormfloder i Danmark

Bedre historisk viden skal give bedre mulighed for at vurdere den fremtidige risiko forbundet med oversvømmelser

DMI og Kystdirektoratet har indgået et halvt års samarbejde om at kortlægge de højeste vandstande ved stormfloder i Danmark gennem hundreder af år. Formålet er at sikre os bedst muligt mod de oversvømmelser, der kan komme flere af, fordi vandstanden er støt stigende overalt.

 

Carlo Sass Sørensen, specialkonsulent i Kystdirektoratet udtaler:

 

-Det er meget fint, at vi ved, hvad der er sket de seneste 130 år, men en viden, der rækker måske 300 eller 400 år bagud, giver os et langt sikrere indblik i, hvor højt vandet i virkeligheden kan rejse sig og dermed hvilket niveau, vi skal forholde os til.

 

I dag lever mennesker helt anderledes end for blot få årtier siden. Især ved områder nær vandet, hvor både antallet af boliger og virksomheder er støt stigende. Her er stormfloder og vandstandsstigninger i særdeleshed væsentlige.

 

-Vi kan også bare se, hvordan vi indretter vores mange havne og bosætter os der i meget stort antal. Det har betydning for, hvordan vi skal sikre os fremover. Det vil altid være en prioritering, men jo flere mennesker og jo flere værdier, bygninger for eksempel, der er placeret i et område med fare for oversvømmelser, des højere vil man nok prioritere at sikre sig så godt, man overhovedet kan. Siger Carlo Sass Sørensen

 

I sidste ende skal den opnåede viden sætte beslutningstagere og de enkelte borgere i stand til at afgøre, hvilket risikoniveau, man vil acceptere og hvordan man vil prioritere de forskellige risici.