Del artikel Print
Den historiske bydel i Helsingør, Hestemøllestræde, får klimaprojekt med respekt for historien

Den historiske bydel i Helsingør, Hestemøllestræde, får klimaprojekt med respekt for historien

Projektet skal vise, hvordan man kan klimatilpasse en gammel middelalderby med respekt for de historiske værdier

Pilotprojektet i Hestemøllestræde skal vise, hvordan man i praksis både kan klimatilpasse og gøre byen mere indbydende og attraktiv for beboere og gæster i samspil med historien.

 

”Det er en vigtig opgave, for det gælder om at minimere risikoen for oversvømmelser på en måde, der respekterer strædets historie. I den sammenhæng har vi valgt en interessant løsning, hvor vi genopfinder den klassiske rendesten til afledning af regnvand. I dag holder vi dog spildevandet under jorden – og regnvandet på overfladen.”, fortæller Jens Bertram, bestyrelsesformand i Forsyning Helsingør.

 

Løsningen betyder, at borgerne kan se frem til, at strædet både bliver klimatilpasset og får ny granitbelægning fra væg til væg. Selve belægningen på kørebanen og fortovet bliver også med granitsten. Disse valg er truffet i respekt for de historiske værdier. Selve projektet er et led i kommunens politisk besluttede investeringsplan for bykernen.

 

Anlægsarbejdet blev påbegyndt i uge 29 og forventes afsluttet omkring årsskiftet. Projektet udføres af Zøllner A/S.

 

Kilde: Sjællands Nyheder