Del artikel Print
Skybrudstunnel skal bygges under Københavns gader

Skybrudstunnel skal bygges under Københavns gader

Hofor (Hovedstadsområdets forsyningsselskab) og Frederiksberg Forsyning har nu officielt fået grønt lys til at etablere en 1,3 km lang tunnel, der skal hjælpe med at lede regnvand væk fra Københavns overflader.

Skybrudstunnelen kommer til at løbe 17 m under jorden fra Gl. Kongevej/Vodroffsvej til Kalvebod Brygge, hvor den herefter vil have udløb i Københavns Havn. Tunnelen skal bidrage til klimasikringen i området, ved at fungere som afløbskanal for regnvand ved skybrudshændelser, således at risikoen for oversvømmelser mindskes.

 

Efter at have været i offentlig hørring ad flere omgange, er tunnelprojektet nu blevet godkendt af Frederiksberg og Københavns Kommuner, samt Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen, og forventes at stå færdigt i 2025.

 

Inden projektet for alvor sættes i gang, skal der først ske omlægning af rør og ledninger der hvor tunnelen skal løbe, herefter vil der i løbet af 2021 blive etableret to centrale byggepladser og det egentlige tunnelarbejde kan begynde.

 

Kilde: Licitationen.dk