Del artikel Print
Gudenå-borgmestre arbejder på helhedsplan mod oversvømmelser

Gudenå-borgmestre arbejder på helhedsplan mod oversvømmelser

Oversvømmelseskort for Gudenå-systemet skal sikre klimatilpasning langs åen

Borgmestrene fra kommunerne Hedensted, Horsens, Skanderborg, Viborg, Randers og Silkeborg havde i november 2019 et møde med miljøminister Lea Wermelin for at diskutere oversvømmelserne langs Gudenåen.

 

Det blev aftalt på mødet, at der skulle udarbejdes en helhedsplan til at håndtere oversvømmelserne.

 

Der lægges bl.a. op til, at kommunerne udarbejder et oversvømmelseskort for hele Gudenå-systemet, som både omfatter de naturlige oversvømmelser i løbet af året og oversvømmelser ved ekstrem nedbør. Kortet skal også vise omkostningerne ved at Gudenåen breder sig over haver, marker og bygninger.

 

-Helt konkret foreslår vi, at vi får kortlagt, hvad de oversvømmede arealer bruges til, og hvilke værdier der går tabt eller er i fare ved oversvømmelser, så vi får overblik over, hvor store skaderne kan blive. Når vi har det overblik, kan vi se på mulige løsninger og handlinger, så vi får valgt realistiske løsninger, som både er effektive og står mål med udgifterne til løsningerne og de værdier, som er truet ved oversvømmelser, siger Silkeborgs borgmester Steen Vindum) V).

 

Et udkast til helhedsplanen forventes at være klar i 2021 og vil efter offentlig høring kunne godkendes i løbet af 2022, hvorefter planen vil kunne iværksættes. Mere ukomplicerede initiativer forventes dog allerede at kunne sættes i værk i 2020.

 

Kilde: Jyllands-posten og Midtjyllands Avis