Nationale standardskadesværdier
Del artikel Print

Nationale standardskadesværdier

Ved den seneste revision af reglerne om spildevandsselskabernes finansiering af klimatilpasning henvises der til klimatilpasning.dk for en opgørelse over de nationale skadesværdier til anvendelse i den samfundsøkonomiske metode til fastsættelse af serviceniveau, jf. bekendtgørelse om fastsættelse af serviceniveau m.v. for håndtering af tag- og overfladevand.

 

Standardskadesværdierne er, i den aktuelle version, en delmængde af skadesværdierne der anvendes i seneste version af PLASK-regnearket (V. 3.1).

 

Det forventes at de statslige skadesværdier vil blive opdateret over tid. Den seneste version kan altid findes nederst på denne side.

 

Fsva. værdier til estimering af løsningsomkostninger henvises der til seneste version af PLASK-værktøjet.

Senest redigeret: 10-08-2022