Andre typer af økonomisk analyse
Del artikel Print

Andre typer af økonomisk analyse

Der findes flere forskellige økonomiske analyser, der kan være relevante ift. klimatilpasning:

 

Analyser af omkostningseffektivitet

Læs mereLuk

Budgetøkonomisk analyse

Læs mereLuk

Cost of inaction

Læs mereLuk

 

Beskæftigelseseffekter og andre afledte effekter medtages ikke

Enkeltstående klimatilpasningsprojekter er normalt så små, at de isoleret set kun har en meget begrænset effekt på beskæftigelsen, lønningerne og konkurrenceevnen. Derfor medtages sådanne makroøkonomiske effekter ikke i den samfundsøkonomiske analyse.

Senest redigeret: 10-08-2022